stor satsning på unga forskare:

De utvalda trettio

2012-12-07

Trettio unga forskare har utsetts till de första Wallenberg Academy Fellows i ett nytt karriärprogram. Genom detta ska forskarna få möjlighet att fokusera på sin forskning under en längre period. Ett mentorprogram ska stärka dem i deras vetenskapliga ledarskap.

Wallenberg Academy Fellows riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge forskarna en långsiktig finansiering ska programmet bidra till ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

10 av 30 från utländska universitet

Upplägget är att svenska lärosäten nominerar forskare som därefter utvärderas av fem av de kungliga akademierna. Wallenbergstiftelsen gör sedan det slutliga urvalet, medan universiteten tar det långsiktiga ansvaret för forskarnas verksamhet.

De 126 forskare som universiteten nominerade forskar om allt från ursprungsbefolkningar till hjärnans utveckling och planeternas uppkomst. 41 av dem var verksamma vid utländska lärosäten. Bland de 30 forskare som valdes ut kommer tio från universitet utanför Sverige.

Bidraget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska Akademien ansvarar för ett femårigt mentorskapsprogram.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Den är tänkt att omfatta upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.  

Text: Kristina sundbaum