Även galna idéer kan ge bättre vård

2012-12-06

Steget mellan idé och praktik kan vara långt inom vården. Det rimmar illa med de stora behoven av förbättringar. Tanken med Vårdalstiftelsens Idéprovning är att förkorta steget och fånga upp nya idéer som kan leda till bättre vård. 

Det spelar ingen roll om du är forskare, praktiker eller privatperson. Om du kan presentera en idé som är nyskapande och lösningsorienterad och kan leda till förbättringar inom vården, då kan du få 750 000 kronor för att vidareutveckla den. Så är det tänkt att Vårdalstiftelsens Idéprovning ska fungera.

– Med idéprovningen kan vi testa nyskapande idéer även om de kan tyckas galna. Ser vi en möjlighet att de kan leda till förbättringar inom vården, kan de vara värda att prova, säger Josefin Lundgren, projektledare för Idéprovningen på Vårdalstiftelsen.

Ursprunget till idéprovningen kommer bland annat från The Bill & Melinda Gates Foundation i USA. Deras program Grand Challenges Explorations finansierar idag över 800 nytänkande projekt i 50 olika länder.

Anonym och annorlunda utlysning

Precis som inom detta program satsar även Vårdalstiftelsens på snabb urvalsprocess och kort ansökan. Alla ansökningar är anonyma eftersom det är idén som ska vara det bärande vid bedömningen, inte den som ansöker. Om det visar sig att den som får bidrag inte är forskare, finns det möjlighet att få stöd för att komma vidare med idéutvecklingen.

Temat för 2012 års idéprovning var ”Psykiskt välbefinnande för sköra, äldre människor.” Utlysning var öppen från mitten av oktober till mitten av november och 142 ansökningar kom in. 59 procent av dessa kom från forskare, 32 procent från yrkesverksamma inom vården och resterande 9 procent från privatpersoner. Drygt 70 procent av ansökningarna kom från kvinnor.

Nu tar bedömningsprocessen vid. I första steget, som pågår fram till jul, gör en bedömargrupp ett urval utifrån vilka idéer som är mest nytänkande och lösningsorienterade. De idéer som går vidare granskas sedan utifrån ett vetenskapligt perspektiv av en grupp forskare, och i slutet av mars besluter Vårdalstiftelsens styrelse vilka idéer som beviljas 750 000 kronor.

– Beloppet är inte tänkt att täcka alla kostnader utan ska snarare ses som ett kvitto på att idén är bedömd som utvecklingsbar och håller hög vetenskaplig kvalitet. Vår förhoppning är att de som beviljas pengar kommer kunna starta sina projekt och därefter lättare hitta övriga finansiärer för att komma vidare, säger Josefin Lundgren.

Verktyg för enklare medicinska texter

Vid premiäromgången av idéprovningen förra året beviljades nio ansökningar. Tre av dessa kom från yrkesverksamma och praktiker, resten från forskare. Maria Kvist, läkare och forskare vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet var en av dem som beviljades finansiering. Hennes idé var att ta fram ett översättningsverktyg för medicinska facktermer, ungefär som ”google translate” med syfte att förenkla för patienterna.

– Var fjärde svensk kan inte förstå en vanlig myndighetstext. Betydligt fler förstår inte medicinska facktermer. Det är ett demokratiskt problem, säger Maria Kvist.

För att förverkliga idén har Maria Kvist samlat forskare och experter från många olika discipliner i ett pilotprojekt. De som ingår i gruppen är till exempel dataloger, språkvetare, medicinare och experter från Centrum för lättläst. Pilotprojektet är avgränsat till att översätta medicinska röntgensvar till begriplig svenska. Syftet är att patienter ska kunna läsa och förstå sina svar, vilket ligger i linje med socialdepartementets önskemål om att göra patienter mer delaktiga.

– Eftersom det är så många discipliner inblandade är det inte helt självklart var vi skulle kunna söka pengar. Jag har svårt att se att vi hade kunnat gå vidare och utveckla idén utan stöd från Idéprovningen.

Text: Gustav Löfgren
Foto: Science Photo Library /IBL Bildbyrå

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter