Allt fler tror på forskare 

2012-12-04

I Sverige har de flesta av oss högt förtroende för forskare och anser att vetenskaplig och teknisk utveckling gör livet bättre. 

Enligt en opinionsundersökning som föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) har gjort hyser 86 procent av dem som bor i Sverige stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det är en liten ökning från förra året då siffran var 77 procent.

VA har gjort motsvarande opinionsundersökningar i tio år. Förtroendet har svängt en del, konstaterar Maria Lindholm, chefsutredare på VA:

– Attityder till forskning verkar vara ganska lättpåverkade av yttre händelser. Vår mätning i höstas föregicks inte av några direkta skandaler. Tvärtom har regeringens och oppositionens vilja att satsa på forskning fått stort utrymme i debatten, säger Maria Lindholm.

Annat som framkom i opinionsundersökningen är att allt färre menar att Sverige bara borde satsa på ”nyttig” forskning. Likaså minskar andelen som tror att forskning kan bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Att forskare bör få full eller begränsad tillgång till databaser med information om enskilda personers sjukdomsanlag och hälsotillstånd anser 97 procent av de tillfrågade.

– Med tanke på diskussionen om att registerbaserad forskning kan inskränka den personliga integriteten tyder resultatet på att många känner tillit till forskarsamhället. Det visar också hur viktigt det är att forskarna deltar i dialogen om vad forskningen syftar till och hur den genomförs, säger Cissi Askwall, generalsekreterare vid VA.

Text: Ragnhild Romanus