Nationell konferens om genusforskning

2012-11-27

I morgon onsdag startar Sveriges största genuskonferens i Göteborg. Under tre dagar möts 200 deltagare för att diskutera och presentera genusforskning.

Genuskonferensen g12 arrangeras av Nationella sekretariatet och Sveriges genusforskarförbund. Konferensensprogrammet är brett och spänner över områden som bland annat jämställdhet, feminism, aktivism, exkludering och sociala hierarkier samt gränsöverskridande möten. Programmet innehåller förutom föreläsningar, rundabordssamtal och paperpresentationer även paneldiskussioner och workshops.

– Det finns även en del av programmet som är öppet för alla, säger Josefine Alvunger, projektledare för g12 vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Den öppna delen av programmet äger rum torsdag kväll på Stora teatern. Evenemanget innehåller både föreläsningar och paneldiskussioner och kräver ingen föranmälan.

Bjuder in till samtal

Under konferensen medverkar Vetenskapsrådets Expertgrupp för genus med en workshop. Den leds av expertgruppens ordförande, Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, KTH, och gästprofessor vid Tema Genus, Linköpings universitet.

Forskarna Sara Edenheim, filosofie doktor i historia och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier, och Gerd Lindgren, professor i sociologi vid Karlstad universitet, inleder workshopen med reflektioner kring samtid och framtid inom genusforskningen.

– Vi har en workshop där vi vill samtala om aktuell genusforskning samt vilka utmaningar och möjligheter det finns i Sverige och internationellt, säger Anna Wahl.

Genom sin medverkan vill expertgruppen få en bild av vilka behov och önskemål som finns.

– Vi bjuder in till en diskussion om bland annat hur vi organiserar genusmiljöer och hur det fungerar mellan olika miljöer. Men även om relationen mellan teori och praktisk tillämpning av resultat, fortsätter Anna Wahl.

Text: Pamela Werner

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter