Ny rapport från Tillväxtanalys

Detta händer inom Life Sciences

2012-10-26

Ett betydelsefullt forsknings- och innovationsområde i snabb förändring. Det är den sammantagna bild som myndigheten Tillväxtanalys ger av nuläge och trender inom livsvetenskaperna/Life Sciences i ett antal länder.

Analysen presenteras i rapporten ”Vad händer inom Life Sciences internationellt? Nuläge och trender i utvalda länder” som publicerades den 23 oktober.

De länder som studerats är USA, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Indien och Japan. Bland de trender som Tillväxtanalys listar finns ökat fokus på överföring av forskningsresultat till produkter, tillämpningar och terapier (translation), satsningar på strategiska forskningsområden, förbättring av den kliniska forskningens villkor och ökade inslag av så kallad öppen innovation. 

Rapporten är sammanställd av Tillväxtanalys, en myndighet som har i uppdrag att serva regering och riksdag med analyser och utlandsbaserad omvärldsbevakning inom tillväxtpolitikens område. Se Tillväxtanalys webbplats för att läsa rapporten.

Text: Lena Hed

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter