Sveriges riksbanks Ekonomipris

Ekonomipris för teori om stabil matchning

2012-10-15

Hur matchar man skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Årets Nobelpris i ekonomi handlar om att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Priset går till Lloyd Shapley och Alvin Roth, med motiveringen: ”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.

Lloyd Shapley vid Harvard University/Harward Business School, USA, har använt så kallad kooperativ spelteori för att studera och jämföra olika metoder för matchning. Alvin Roth, vid University of California, insåg att Shapleys teoretiska resultat kunde klarlägga hur viktiga marknader fungerar i praktiken.

De två forskarna har arbetat oberoende av varandra. Men det är kombinationen av Shapleys grundläggande teori med Roths studier som har skapat ett nytt forskningsfält och förbättrat många marknaders funktion. Årets prisbelönta forskning är ett exempel på ekonomisk ingenjörskonst.

Text: Gustav Löfgren