Nobelpriset:

Fysikpris till forskare i kvantoptik

2012-10-09

Serge Haroche och David J. Wineland tilldelas 2012 års nobelpris i fysik. De får priset för att de har fått partiklarna att utföra konster enligt kvantfysikens regler på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt.

Serge Haroche och David J. Wineland och deras forskningsgrupper har lyckats observera och manipulera enstaka kvantpartiklar utan att förstöra dem. Eftersom enstaka partiklar förlorar sina säregna kvantegenskaper så snart de växelverkar med sin omgivning har många kvantfysikaliska fenomen tidigare bara kunnat utföras i tanken.

Genom att hålla elektriskt laddade atomer, joner, i en fälla och mäta och styra dem med ljus, fotoner, har David Wineland lyckats mäta ytterst ömtåliga kvanttillstånd som tidigare var oåtkomliga för direkta observationer. Serge Haroches metod är den omvända. Han fångar fotoner och mäter och styr dem med hjälp av atomer som sänds genom fällan.

Serge Haroche är professor vid Collège de France och Ecole Normale Supérieure i Paris, Frankrike.

David J. Wineland är forskare vid National Institute of Standards and Technology (NIST) och University of Colorado Boulder, CO, USA.

Text: Ragnhild Romanus
Foto: CNRS Photothèque/Christophe Lebedinsky och NIST

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter