Nobelpris:

Medicinpris till stamcellsforskare

2012-10-08

John B Gurdon och Shinya Yamanaka tilldelas 2012 års Nobelpris i medicin eller fysiologi. De får priset för upptäckten av att mogna celler kan omprogrammeras och utvecklas till kroppens alla vävnader. 

Britten John B Gurdon gjorde sin upptäckt 1962. I ett känt experiment ersatte han cellkärnan i en grodas äggcell med en cellkärna som tagits ur en mogen cell från ett grodyngel.

Den modifierade äggcellen utvecklades ändå till ett normalt grodyngel, och den första kloningen av ett grodyngel var ett faktum. I senare experiment har forskare även lyckats klona flera olika däggdjur.

För sex år sedan, år 2006, upptäckte japanen Shinya Yamanaka hur en specialiserad cell från en mus kunde omvandlas till en omogen stamcell. Med hjälp av genmodifiering lyckades han omprogrammera hudceller till celler som kan utvecklas till alla slags vävnader i kroppen. Han kallade dessa celler för inducerat pluripotenta stamceller, IPS-celler.

Nobelförsamlingen skriver i sin motivering att de två forskarna helt har förändrat vår syn på cellers specialisering och utveckling i organismen. Dagens möjligheter att också kunna omprogrammera celler från människa, har gett oss nya möjligheter att studera sjukdomar och utveckla metoder för diagnostik och behandling.

Text: Peter Tillhammar
Foto: Reuters/Universitetet i Cambridge

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter