Katarina Le Blanc forskar om bindvävsstamceller.

Stamceller får ny roll i sjukvården

2012-08-28

Forskning kan snart leda till ny behandling av patienter med blodcancer. Vid transplantation av blodstamceller får de då även bindvävsstamceller. Detta för att förhindra en allvarlig immunreaktion.

För några år sedan upptäckte forskare att bindvävsstamceller, som finns i benmärgen, kan ha en immundämpande effekt. Dessa stamceller, som också kallas mesenkymala stamceller (MSC), kan bilda bland annat ben, brosk och fett.

Katarina Le Blanc, professor vid Karolinska institutet och kliniskt verksam, fick då idén att ge även bindvävsstamceller till patienter som behandlades för blodcancer. Hennes drivkraft har alltid varit att ta fram effektivare behandling, kunna ge patienten en bättre vård.
 
Tanken var att med hjälp av MSC förhindra de immunreaktioner som ofta uppstår i samband med blodcellstransplantation.
 
I de flesta fall är det en ganska mild reaktion som behandlas med immundämpande medel. Effektivast är kortison.

Men det finns en aggressiv form som inte svarar på behandling. Vid en allvarlig transplantat-kontra-värd-reaktion upplever de nya blodstamcellerna patientens kropp som främmande och går till attack. Vanligast är att de angriper vävnad i huden (röda utslag), i levern (levercellerna bryts ner och dör) och i tarmarna (ger sårig tarmslemhinna).
 

Positiva resultat

— Resultaten från våra studier är mycket positiva. Då patienter med livshotande komplikationer behandlades med MSC förbättrades deras tillstånd signifikant.
 
Katarina Le Blanc och hennes forskargrupp var bland de första som närmare började granska vad som utmärker MSC. Målet är att kunna förklara mekanismerna bakom deras förmåga att gömma sig för immunförsvaret, minska risken för allvarliga immunreaktioner och utnyttja deras läkande förmåga.
 
— Vi undersöker varför vissa patienter blir bättre av behandlingen, andra inte. Beror det på skillnader hos stamcellerna eller på faktorer i patientens immunförsvar?
 
Forskarna vill förstå hur den naturliga balansen i immunförsvaret fungerar för att därmed kunna reglera den immunologiska processen.
 

Alternativ vid fler sjukdomar

Bindvävsstamceller kan också bli ett behandlingsalternativ vid sjukdomar som multipel skleros och diabetes. Inom kort startar en europeisk multicenterstudie med MS-patienter för vilka det idag saknas fungerande behandling.

Det pågår ett par studier som rör diabetes. Den ena är en pilotstudie som Katarina Le Blanc gör i samarbete med forskare i Uppsala. Frågan är om det går att mildra tidig diabetes genom behandling med MSC.

Den andra studien gäller om man kan minska risken för bortstötning av insulinbildande celler som transplanterats till patienter med svår diabetes.

— Eftersom bindvävsstamceller kan hjälpa kroppen att läka har vi nyligen startat en studie på patienter som opererats för knuta på stämbanden. Med dagens metoder är det svårt att få stämbanden att läka så att funktionen återställs.
 
Sedan 2007 finns ett internationellt cellterapiregister dit patienter som behandlas med nya cellterapier, inklusive MSC, rapporteras. 

Text: Ann-Marie Dock
Foto: Anders Nordeman