Lättare använda Lantmäteriets geodata

2012-08-20

Nu kan forskare och studenter lättare använda Lantmäteriets geodata. Den nya licens- och distributionsmodellen har utvecklats i samarbete mellan Vetenskapsrådet, SUNET, Lantmäteriet, Sveriges lantbruksuniversitet och SUHF.

Det handlar om att underlätta för forskning, utbildning och kulturverksamhet där man använder Lantmäteriets geodata, till exempel kartor och flygbilder samt omfattande information om Sveriges marktäcke och topografi.

Överenskommelsen omfattar kostnadsfria, nedladdningsbara geodata och visningstjänster (wms) från Lantmäteriet för alla användare inom forskning, utbildning och kulturverksamhet. Användare vid universitet och högskolor får behörighet till informationen via SWAMID-systemet.

Distributionstjänsten beräknas vara i drift från och med september 2012.

Informationsmöte i Uppsala

Fredagen den 24 augusti anordnar SLU i samarbete med Uppsala resp. Stockholms universitetsbibliotek ett informationsmöte om tillgång till Lantmäteriets geodata för utbildning och forskning samt nytt om geodatasamverkan. Mötet hålls på Uppsala universitet kl.10-16 den 24 augusti. Föranmälan krävs.

Mer information om seminariet

Text: Kristina Sundbaum

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter