Adam Wolf och Stina Sellberg var av två eleverna på Karolinska institutets sommarskola. Studierektor för skolan är Gerry McInerney (mitten).

Framtidens forskare på sommarskola

2012-08-20

Karolinska institutets sommarskola visar gymnasielever hur forskning går till i verkligheten. De 20 eleverna får arbeta ute på ett labb och göra riktiga experiment.– Personligen vill jag också visa att forskning inte bara handlar om hjärnan, utan också om hjärtat, säger studierektor Gerry McInerney.

Karolinska institutet, KI, i Solna har drivit sin forskarskola med biomedicinsk inriktning sedan 1985. Färsk på posten som studierektor är Gerry McInerney, ursprungligen från Irland, och forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumörbiologi och cellbiologi (MTC).

Hans egen forskning handlar om hur celler reagerar när de drabbas av en virusinfektion. Något som har stor betydelse vid utvecklingen av nya vacciner.

– Som de flesta forskare tycker jag min egen forskning är det allra mest intressanta i världen, men vi behöver också mer forskning om vad som händer vid infektioner. Därför är det väldigt roligt att få presentera och kanske intressera några ungdomar för mitt område, säger Gerry McInerney.

Ungdomar från gymnasiet

KI:s forskarskola vänder sig till ungdomar som har gått ut andra eller tredje året på det naturvetenskapliga programmet. Man söker med betyg och en personlig motivering. I år kom 68 ansökningar från hela Sverige och Gerry McInerney hade fullt sjå att sålla bland de sökande.

– Jag blev imponerad över den höga nivån. Självklart vill vi se bra betyg, men de betyder inte allt. Vi tittar också på varför man har sökt och vi tycker det är positivt med många olika intressen.

– I dagens forskarvärld krävs att du är öppen, social och passar in i en grupp. Det kan vara en nackdel om du är väldigt blyg och tillbakadragen.

Speciellt för KI:s sommarskola är att ungdomarna får arbeta ute på KI:s labb och göra riktiga experiment under större delen av tiden.

– Under fem av de sju veckorna jobbar man på våra labb, både här i Solna och i Huddinge och på Södersjukhuset. Det svåraste med mitt jobb är att hitta labb och handledare till eleverna. Det krävs en hel del handledning eftersom de kommer från gymnasienivå.

Inspirera till forskning

Sommarskolan inleddes med föreläsningar av några av KI:s mest framstående forskare. Syftet med föreläsningarna är främst att inspirera eleverna till att forska.

– Eftersom 15 av våra 20 elever på sommarskolan är tjejer ansträngde jag mig lite extra för att hitta kvinnliga föreläsare. Förra årets föreläsare var nästan enbart män i övre medelåldern, det ville jag ändra på!

Förutom det dagliga jobbet på labben anordnas också sociala aktiviteter på kvällarna. För elever som inte kommer från Stockholm ordnas också boende vid Södersjukhuset. Till sin hjälp har Gerry McInerney tre amanuenser som tidigare har gått på sommarskolan.

– Nytt för i år är att vi infört en ”journal club”. Vi träffades igår kväll och läste en väldigt komplicerad medicinsk artikel tillsammans. Det är inte obligatoriskt att delta, men 19 av 20 elever var med. Det säger något om ambitionsnivån i den här gruppen.

Fantastisk möjlighet

Två av eleverna är Stina Sellberg från Uppsala, och Adam Wolf som bor i Florida. Stina Sellberg arbetar tillsammans med Gerry McInerney och har redan sökt till läkarutbildningen, förstahandsvalet är Karolinska institutet.

– Det här är en fantastisk möjlighet att få en inblick i vad forskning är. Jag trodde inte vi skulle få göra så mycket och av så hög kvalitet. Jag gör riktiga experiment som handlar om cellernas stressrespons vid infektioner, säger hon.

Att Adam Wolf hamnade på forskarskolan är från början en slump. Han besöker Sverige varje sommar med sin svenska mamma och var i Stockholm för att ta reda på mer om KI:s läkarlinje. Nu är han med i delprojekt inom professor emeritus Georg Kleins stora forskningsprojekt om tumörbiologi.

– Jag såg en broschyr om sommarskolan och blev nyfiken. Det här är toppen om du gillar fysik och kemi Jag kan gå igång på allt, från de automatiserade pipetterna till att kolla i floruscerande mikroskop, säger han.

Många återvänder

Båda Adam Wolf och Stina Sellberg vet redan att de vill gå läkarprogrammet och helst på Karolinska institutet. Hur vanligt är det att man återvänder till institutionen?

– Jag tittade igenom listor med gamla namn och blev förvånad över hur många som återvänder. De går läkarlinjen eller gör sin doktorandforskning här, säger Gerry McInerney.

Stina Sellberg, som redan har siktet inställt på forskning, lyser upp vid det beskedet.

– Jag skulle gärna komma tillbaka. Min dröm är att kombinera läkarutbildningen med ett forskningsprojekt, även om jag vet att det är tufft!

Text: Carina Järvenhag
Foto: Jyrki Sivenius