Peter Higgs besöker CMS-experimentet som försker hitta Higgspartikeln.

Har forskare äntligen hittat Higgs partikel?

2012-07-03

Den 4 juli presenterade forskare från ATLAS och CMS-experimenten preliminära resultat av sitt sökande efter Higgspartikeln. Båda experimenten har observerat en ny partikel i massområdet runt 126 GeV.

Redan i december förra året hittade forskare vid CERN spår av något som såg ut att vara Higgspartikeln. För att kunna bekräfta att det verkligen rörde sig om en upptäckt behövdes mer data. Imorgon får vi veta mer

I år har ATLAS och CMS-experimenten samlat in mer data än under hela den föregående perioden och det var därför möjligt att nu presentera betydligt mer precisa resultat än de som senast presenterats på CERN i december 2011.

-Vi ser i våra data tydliga tecken på en ny partikel, i nivå med 5 sigma runt 126 GeV. Enastående prestanda från LHC och ATLAS liksom enorma insatser från många människor har fört oss till denna spännande fas, säger Atlasexperimentets talesperson Fabiola Gianotti,  men lite mer tid behövs för att förbereda dessa resultat för publicering.

– Resultaten är preliminära men 5 sigmasignalen som vi ser runt 125 GeV är dramatisk. Det är verkligen en ny partikel. Vi vet att det måste vara en boson och det är den tyngsta boson som någonsin hittats, säger CMS-experiments talesperson Joe Incandela. Innebörden av denna upptäckt är mycket betydande och just därför måste vi vara extremt noggranna i våra fortsatta studier och dubbelkontroller.

Mer data och analysarbete kommer att behövas för att bestämma den nya partikelns egenskaper och därmed kunna avgöra om den detekterade partikeln med säkerhet är Higgs boson. Nästa uppgift blir att noggrant mäta dess egenskaper för att undersöka om partikeln beter sig precis så som Standardmodellen förutsäger eller om det finns avvikelser som tyder på en ny teori bortom Standardmodellen. Sådana nya teorier behövs redan bland annat för att förklara hur Higgsbosonen får sin massa, vad universums mörka materia består av och varför det i universum bara finns materia och ingen antimateria.

– Vi har nått en milstolpe i vår förståelse av Naturen. Upptäckten av en partikel som överensstämmer med Higgs boson öppnar upp för mer detaljerade forskning av partikeln och dess egenskaper avslutar Rolf Heuer, generaldirektör för CERN.  

Text: Henry Nilsson
Foto: CERN

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter