Samspråk äger rum den 2-3 juli, under politikerveckan i Almedalen, och består av åtta seminarier där forskare och politiker samlas under aktuella samhällsfrågor.

Forskare i Almedalen och Dublin i sommar

2012-06-28

Den som vill diskutera forskning i sommar rekommenderas att resa till Visby och Dublin. Under politikerveckan i Visby diskuterar forskare och politiker köttodling, ekonomiska kriser och twittrandets politiska potential. Veckan därpå arrangeras en stor vetenskapskonferens i Dublin, Euroscience Open Forum, ESOF 2012.

Samspråk i Almedalen

Den första veckan i juli är det dags för årets politikervecka i Almedalen. Ett av evenemangen är Samspråk, där forskare och politiker möts för att samtala om aktuella samhällsfrågor.

Åtta seminarier blir det, den 2–3 juli. Här kommer exempelvis Ann-Cathrine Jungar och Katarina Barrling, statsvetare från Södertörns högskola respektive Uppsala universitet att diskutera vågmästarpartiernas roll för demokratin med Björn Söder (SD) och Birger Schlaug (MP), medan Carl B Hamilton (FP) och Anders Sellström (KD) diskuterar recept mot ekonomiska kriser med nationalekonomerna Stefan de Vylder och Peter Englund.

Andra frågor på agendan är köttodling, bloggande politiker, hur städerna klarar klimatförändringarna, vem som tar ansvar för framtidens välfärd och om vi kan jobba tills vi är 75. Även publiken bjuds in att delta i samtalen. Moderator för diskussionerna är John Chrispinsson.

Samspråk, som nu anordnas för sjätte året i rad, brukar vara ett välbesökt och uppskattat inslag under Almedalsveckan med en aktiv och livlig publik. Syftet med seminarierna är att öka förståelsen inom den politiska sektorn för forskningsresultats avgörande betydelse för politiskt beslutsfattande. Bakom Samspråk står fyra forskningsfinansiärer: FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Seminarierna äger rum på Joda Bar & Kök i Visby hamn.

ESOF 2012 i Dublin

Den 11–15 juli är det dags för Euroscience Open Forum, ESOF. Runt 5 000 besökare väntas till denna stora tvärvetenskapliga vetenskapskonferens som i år arrangeras i Dublin.

Uder ESOF presenteras och debatteras forskningsnyheter och resultat inom en mängd olika områden. Fem nobelpristagare återfinns bland de över 400 forskare och offentliga personer från EU, USA, Kina och Australien som medverkar. Konferensen vänder sig till forskare, beslutsfattare, tjänstemän inom innovation och forskning, representanter från näringsliv och forskningsinstitut samt till allmänheten. Konferensprogrammet är indelat för att passa olika målgrupper.

De svenska forskningsråden deltar med ett lunchseminarium, We are facing a world without antibiotics – Who takes responsibility, och utställningen The Good.The Bad.The Ugly om antibiotikaresistens. Syftet är att öka kunskapen om antibiotikaresistens och uppmana till ett beteende som gör det möjligt att vända utvecklingen. Vid lunchseminariet den 12 juli medverkar bland annat Otto Cars från Uppsala universitet och Ulrika Grönlund Andersson från Statens veterinärmedicinska anstalt.

Andra seminarier är Mind the gap, som handlar om att knyta samman fler forskningsdiscipliner för ny kunskap om lärande och Science crossing boundaries, om det nordiska e-science initiativet. I Mind the gap medverkar bland annat Bruno della Chiesa från Harvard University och OECD och Catherine Odora Hoppers från University of South Africa. I Science crossing boundaries medverkar bland annat Sverker Holmgren, Uppsala universitet och Lars Börjesson, Chalmers. Bakom dessa seminarier står Vetenskapsrådet, FAS och Nordforsk.

ESOF kan beskrivas som en europeisk motsvarighet till den årliga AAAS-konferensen i USA (AAAS, American Association for the Advancement of Science). Syftet med ESOF är att presentera banbrytande utveckling inom samtliga vetenskapsområden, främja dialogen om vetenskap och teknik och stimulera allmänhetens engagemang i detta  samt att vara en inspirationskälla för unga forskare. Konferensen arrangeras vartannat år, detta blir femte gången den äger rum. Värdskapet cirkulerar mellan europeiska länder, först ut var Stockholm år 2004.

Text: Ragnhild Romanus
Foto: Helena Bornholm

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter