Mille Millnert, generaldirektör, och Tomas Nilsson, ansvarig utgivare för Curie, Vetenskapsrådets nya nättidning, vill få till en livlig dialog mellan olika aktörer i forskarsamhället.
Nya nättidningen Curie

”Vi vill fylla ett tomrum i samhällsdebatten”

2012-05-22

– Vi vill skapa ett forum för samtal om forskning och forskningens villkor. Curie fyller ett tomrum i samhällsdebatten för dem som arbetar med och är intresserade av forskning, säger Mille Millnert, generaldirektör vid Vetenskapsrådet

Idag, den 22 maj, lanserar Vetenskapsrådet nättidningen Curie som ska bevaka forskningsfrågor inom alla ämnesområden. Curie vänder sig till forskare, beslutsfattare, journalister och andra som möter forskning i sin vardag.–Vår ambition är ett Curie ska bli en tidning med en levande diskussion om hur Sverige kan utvecklas till en ännu starkare forskningsnation och hur forskning kan bidra till samhällsutvecklingen här, i Europa och i världen, säger Mille Millnert.

För att bereda mark för en livaktig dialog kommer Curie att uppdateras dagligen. Tidningen rymmer såväl korta nyheter som längre reportage och teman som förklarar och fördjupar. Den kommer att göra nedslag i forskares vardag, men tyngdpunkten ska ligga på forskningspolitik, forskningsfinansiering och annat som rör förutsättningarna för forskning.

Internationella utblickar blir en viktig del av Curie, berättar Tomas Nilsson, ansvarig utgivare för Curie och kommunikationschef på Vetenskapsrådet.

– Nu, vid lanseringen har vi med två artiklar om schweiziska École Polyteqnique Federal, ett topprankat lärosäte och ett av dem som fått flest stöd från Europeiska forskningsrådet, ERC.

Andra exempel på artiklar som lyfter fram betingelserna för forskning är de som handlar om unga forskare och fri publicering av forskningsresultat.

Tanken är att diskussionen kring forskningsfrågor ska bli en central del av nättidningen.

– Debatten startar med ett inlägg om att datainsamlingar för framtida forskningsbruk har stoppats av Datainspektionen. Vi välkomnar fler inlägg — om detta ämne och om andra. Från midsommar gör debattsidan ett sommaruppehåll, men till hösten hoppas vi på en livaktig diskussion där många röster kommer till tals, säger Tomas Nilsson.

I Curie finns också krönikor och bloggar. Från start medverkar fyra gästbloggare. Utifrån olika bakgrunder, inriktningar och erfarenheter av forskarvärlden ger de sin personliga syn på aktuella forskningsfrågor.

– Vi vill att Curie ska bli en tidning att inspireras av, och att dialogen mellan olika aktörer i forskarsamhället och beslutsfattare ska genomsyra allt, säger Tomas Nilsson.

Läs mer om vad  Mille Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör, skriver om beslutet att starta Cuire.

Text: Ragnhild Romanus
Foto: Mille Millnert: Linköpings universitet. Tomas Nilsson: Henry Nilsson