Regeringsförslag:

Ny tjänst för unga

2012-05-22

En ny tidsbegränsad anställningsform ska ge bättre möjligheter för yngre forskare. Från årsskiftet införs fyraåriga visstidsanställningar vid högskolan, enligt ett förslag från regeringen.

Unga forskare har ofta svårt att konkurrera med mer erfarna kolleger om anställningar och bidrag. För dessa yngre forskare spelar meriteringstjänster en viktig roll. Fram till avregleringen av högskolan 2010 angav högskoleförordningen vilka anställningar som skulle finnas på högskolan. Det var bl a tjänster för yngre forskare som behövde meritera sig inför sin fortsatta karriär.

Sedan 2010 har arbetsmarknadens parter förhandlat om att ersätta de statligt reglerade anställningsvillkoren med kollektivavtal. Förhandlingarna har dock dragit ut på tiden.

I väntan på ett centralt avtal föreslår regeringen nu en tidsbegränsad meriteringsanställning på fyra år. Vid särskilda skäl kan anställningen förlängas med två år.

Visstidsanställningarna inrättas från 1 januari 2013 och är i första hand avsedda för forskare som disputerat för högst sju år sedan. Om arbetsmarknadens parter skulle komma överens om ett kollektivavtal, är det kollektivavtalet som gäller.

Förslaget ska nu ut på remiss och regeringen räknar med att fatta ett beslut före sommaren.

Text: Peter Tillhammar
Foto: Mikael Lundgren

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter