Läs i Curie:

Bloggaren Jonna Bornemark

2012-05-16

För Jonna Bornemark är filosofi friheten att få tänka på de allra största och mest grundläggande frågorna. Hon har disputerat i teoretisk filosof och är föreståndare för Centrum för praktisk kunskap. I Curie kommer hon framför allt att  blogga om högskolepolitik.

Vad forskar du om?
Jag är disputerad i teoretisk filosofi.  Mina forskningsintressen är religionsfilosofi, fenomenologi, bildningsfrågor, human-animal studies och den praktiska kunskapens teori. Jag har forskningsprojekt i olika stadier på alla dessa områden.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Filosofi är friheten att få tänka på de allra största och mest grundläggande frågorna och de har alltid funnits där. Jag frågade och frågade min pappa om hur världen hängde samman, en dag kunde han inte svara längre och jag insåg att alla frågor inte hade samma sorts svar. Att inte ens min pappa hade alla svar gav mig så småningom en stark frihetskänsla, då finns det utrymme att tänka världen på nytt!

Vad gör du helst när du är ledig?
Rider tillsammans med mina barn. Vi har en nordsvensk som vi brukar leka kull och Följa John med.

Vad läste du senast?
Kanzi´s Primal Language: The Cultural Initiation of Primates into Language av bland annat Uppsalafilosofen Pär Segerdahl.

Vad tänker du blogga om?
Framförallt om högskolepolitik. Högskolan är en paradoxal plats. Det är en statlig myndighet i tider av instrumentalisering och ekonomisering med en inte alltid helt effektiv byråkrati samtidigt som den befolkas av högtflygande andar som bara vill lyda det ämne de undersöker — en inte helt enkel ekvation.

Vilka är dina förväntningar på att blogga hos Curie?
När man har tagit på sig att skriva om något så börjar man genast att tänka på det temat, lära sig mer och hitta sin position. Jag ser därför fram emot att få tänka på och formulera mig kring forskningens villkor.

Text: Peter Tillhammar
Foto: privat