Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Porträtt Linus Salö

Linus Salö

Forskare i sociolingvistik vid KTH.

Han skriver om kunskapspolitik och språkanvändning i akademiska sammanhang. Linus Salö forskar om akademikers inblandning i tillkomsten av policyer och vetenskapens sociala verkningar. På sin fritid umgås han med sina barn och läser böcker.

Läs intervjun: Linus Salö ny krönikör i Curie

Texter av Linus Salö

Krönika 27 april 2020

Sist skrev jag lite om akademiskt läsande. Det finns mycket att säga om det. Jag tänkte nu bli mer personlig om den saken, för likt annat kan förhållandet till läsning präglas av l...

Krönika 30 mars 2020

Jag har tidigare skrivit en del om akademisk kunskapsproduktion, ett ämne som ju omgärdas av en livaktig diskussion. Det kryllar också av böcker om akademiskt skrivande. Mer sällsy...

Krönika 9 mars 2020

Det centrala mediet för vetenskaplig produktion har sedan länge varit text. Med tiden har särskilt tidskriftsartikeln blivit den dominerande skriftliga genren, skriver Linus Salö.

Krönika 11 februari 2020

Det finns ett uppenbart glapp mellan forskarvärldens globala diskussion på engelska och det nationella kunskapssamhället som, flerspråkighet till trots, uppbärs på och av svenska, ...

Krönika 20 januari 2020

Det har alltid funnits en idé om att man ska ”få ut” något av universiteten. Åsikterna om vad det ska vara har däremot skiftat: under en tid var det lika förnuftsenligt att efterst...

Krönika 2 december 2019

Kroppsbyggare talar om värdet av periodisering. Det betyder att de cykliskt pendlar mellan bulk och deff: periodvis äter de allt, periodvis knappt något. Resultatet blir bättre än ...

Krönika 5 november 2019

Vad ska vi med universiteten till? Vad gör folk där, och varför? För mången homo academicus verkar sådana frågor så pass triviala, tillika misstänkt populistiska, att de sällan upp...