Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Krönikör testbild

Christian Munthe

Professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Han skriver om forskningens förutsättningar och villkor, med fokus på humaniora och kvalitet. Christian Munthe forskar om etik och värdefrågor. På sin fritid läser han gärna skönlitteratur, spelar musik och simmar i havet.

Läs intervjun: Christian Munthe ny krönikör i Curie

Texter av Christian Munthe

Krönika 25 maj 2020

När jag började vid humanistiska fakulteten i Göteborg 1998 pågick en debatt om provinsialismen i svensk humaniora. Diskussionen har fortsatt i flera turtagningar och frågan om pub...

Krönika 21 april 2020

I tidigare inlägg har jag berört forskning som bedrivs med ideologiska motiv, moraliska eller politiska, skriver Christian Munthe.

Krönika 3 mars 2020

Trots att kritiska studier bara är en mindre del av humanistisk forskning (och genusforskning) är det nästan bara denna lilla del som lyfts fram när humanistisk forskning problemat...

Krönika 3 februari 2020

Under 2018 accepterades ett antal förfalskade artiklar av flera tidskrifter inom kritiska studier, skriver Christian Munthe.

Krönika 20 november 2019

Relativism är ett begrepp som ofta hamnar i skottgluggen, skriver Christian Munthe.

Krönika 22 oktober 2019

Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel, skriver Christian Munthe.

Krönika 3 april 2017

Krönika av Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om hur kollegial granskning av ansökningar och vid tillsättning av tjänster skulle kunna bli bättre genom så kallad blin...