Vi borde betala per botad patient – inte per sålt piller

2016-03-09

Krönika av Ann Fernholm, vetenskapsjournalist: Äldres dosetter svämmar ofta över av onödiga tabletter eftersom läkemedelsbolagen får betalt per sålt läkemedel. Hur vore det om bolagen i stället tjänade pengar på att bota och förebygga sjukdom, oavsett metod?

Ett piller för kolesterolet, ett för att motverka blodproppar, två för blodsockret, ett för magbesvären, ett för sömnsvårigheter, ett för de psykiska besvären, två mot smärtan och så tre mot det höga blodtrycket. En del äldre fyller sina dosetter med 10-15 olika läkemedel och ibland blir det alldeles för mycket. Läkemedelsbiverkningar orsakar 10-30 procent av alla akuta inläggningar av äldre på sjukhus.

Många mediciner förlänger verkligen livet, men låt oss vara ärliga. En stor andel är relativt ineffektiva och få påverkar själva grundproblemet. Mediciner kan sänka blodtrycket, men bukfetman sitter där den sitter. Behovet av läkemedel blir därför permanent.

Många upplever vården – med alla rätta – som pillerfixerad, men det är egentligen bara en logisk konsekvens av det medicinska innovationssystemet. För att få en ny behandling godkänd måste bolagen investera i svindyra kliniska prövningar. Ska de få igen alla satsade pengar krävs att behandlingen går att patentera. Det avgränsar i princip möjligheterna till en ny kemisk substans. Andra former av terapier, till exempel massage, naprapati, beteendeterapi eller livsstilsbehandlingar, blir per automatik kommersiellt ointressant.

Låt oss drömma om ett annat system där företagen istället får ersättning för att förebygga eller bota patienter, alldeles oavsett vilken metod de väljer. Då skulle det till exempel bli intressant att utforska metoder som kan förhindra att akuta rygg- och nacksmärtor övergår till kroniska problem. När statens kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, SBU, nyligen gick igenom kunskapsläget på området blev slutsatsen att det saknas strukturerad forskning. Det finns många potentiellt bra metoder, bland annat fysioterapi, naprapati, kiropraktik, träning och massage, men bristen på bra forskning omöjliggjorde för SBU att avgöra vilka metoder som är effektiva. Hade detta varit kommersiellt intressant att studera, skulle företagen utan tvekan redan ha genomfört väldesignade studier på området. Så kunde vi förebygga kronisk värk och minska behovet av smärtläkemedel bland alla gamlingar.

Tänk också om det gick att tjäna pengar på kostbehandlingar. Internet är fyllt av vittnesmål från personer med diabetes vars blodvärden har förbättrats dramatiskt sedan de har lagt om till en lågkolhydratkost. Många har slutat med både blodsocker- och blodfettsänkande läkemedel, men återigen har SBU konstaterat att det saknas välgjorda vetenskapliga studier på metoden. Bristen på kommersiellt intresse gör att utvecklingen går i snigelfart.

Listan kan göras lång. Ett system som betalar per piller uppmuntrar knappast utveckling av ny antibiotika, eftersom en tiodagarskur är en sämre investering än en kur på livstid. Det är också ointressant att hitta nya användningsområden för gamla läkemedel vars patent har gått ut. Många stamcellsbehandlingar saknar kommersiellt intresse eftersom cellerna inte går att patentera.

En önskedröm vore att offentligt finansierad forskning kunde ta vid där det kommersiella intresset saknas, men förutom att resurserna är för små inom det offentliga systemet, saknar enskilda läkare ofta den kunskap och tid som krävs för att genomföra stora behandlingsstudier. I sina utvärderingar sållar SBU bort majoriteten av alla studier eftersom de håller för låg kvalitet. Ibland har studien inte ens en kontrollgrupp.

Hur kan man då utforma ett system för medicinsk innovation där målet är att bota patienter istället för att sälja piller? Den som lyckas besvara den frågan borde belönas med Sveriges Riksbanks pris i ekonomiska vetenskaper till Alfreds Nobels minne. Utan tvekan skulle det göra största nytta för mänskligheten.

19 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Kjell Rilbe

  Ligger inte Den Nya Välfärdens HSF-modell i linje med detta?http://www.dnv.se/publikationer/hsf-modellen/

  2016.03.11

 • Pia Nilsson

  Så tänkvärt Ann! Ett mynt har alltid två sidor.... om det inte är felpräglat..... önskedrömmen vore att slippa de blodförtunnande tabletterna mot proppbildning utbytt mot ett alternativ som passar gemene man. Jag har alltid undrat varför vården inte är intresserade av orsak och samband för bota och läka människan utan bara behandla symtomen.

  2016.03.11

 • Lena Rubin

  Så bra skrivet, tack!!Nu börjar ju jag bli för gammal och utsliten, men tänk om mina efterföljare faktiskt skulle kunna få en dräglig lön för sitt mycket viktiga arbete, där vi faktiskt dagligen hjälper människor till ett bättre liv utan smärta... Har jobbat som Kroppsterapeut i 11 år nu, älskar mitt jobb, har hjälpt hundratals, men kan knappt försörja mig på yrket. Och aldrig ha råd med något eget... Som läkarna, tex....

  2016.03.11

 • annsofie jönsson

  Handlar om människan insikt och medvetanhet..tror jag.Men när man sitter där framför Dr som skriver ut piller...vad gör man, jo tackar och tar emot och tror/inbillar sig att NU blir jag bra!HAr en hel del erfarenhet inom detta område, som patient alltså, 58 år i år och sjukpensionär efter 12 år inom vården efter många olyckor, bla som läkaren säger "det uppstod en klämskada" under en höftledsoperation....nu i dagens läge är jag 110 % säker på att Dr skar av mig en del av ischiasnerven.Därför tackar man, tar emot piller som ska hjälpa mot nervskade smärtor...och va 17 hjälper det,säg att det hjälper 60 % av smärtan. frågar jag, får jag svaret det finns inget annat, slutar jag med denna medecin...kommer nerv skade smärtan tillbaka räcker.Därför känner jag personligen att jag inte har nåt alternativ, bara att fortsätta stoppa i mig dessa (jäkla) piller. Men vad gjorde jag utan dem.Men hejar på Dig, priset ska vara per hjälpt patient!Många många heja på Dig hälsningarAnnSofie Jönsson

  2016.03.11

 • Kristin Wisell

  en faktor som du missar är att patienten har en mängd olika specialistläkare, som alla skriver ut medicine, men ingen av dem vågar sätta ut den andras pga en kollegialitet som gränsar till auktoritetstroende.Sedan ser jag även att detta är en fråga om olika professioners domäner-där högstatusprofessionen läkare gärna har kvar makten (den profesisonella domänen) over patienten. De vill inte gäna släppa in alternativa behandlingar. De vill heller inte låta klinikapotekare förskriv läkemedel, eller ens göra läkemdelsgenomgångar och ha läkemdelssamtal med patienterna, trots att samhället skulle gynnas av det I längden. En klinikapoteare är expert på medicine, och brukar framförallt leda till att patienten får färre läkemedel.

  2016.03.11

 • Ann Fernholm

  Om specialistläkare hade andra verktyg än piller, skulle de kunna rekommendera dem. Sedan har jag full förståelse för att de inte vill släppa in "alternativa behandlingar" - om man med alternativa menar att de saknar vetenskapligt stöd. Det jag säger är att andra behandlingsformer behöver utvärderas. Fanns det ett gediget vetenskapligt stöd för dem (+ en stark kraft som marknadsförde dem på ett liknande vis som läkemedelsbolag marknadsför läkemedel) skulle de absolut användas i vården.

  2016.03.11

 • Charlotta Filling

  Att en patient har en mängd olika läkare skulle kunna avhjälpas med SIP-möten i besvärliga lägen. Det skulle förmodligen systemet tjäna på, likaså patienten. Beträffande innovationssystemet så finns det möjligheter som borde kunna påskynda. Problemet är väl att någon alltid måste ta första stegen. Där gör du ett toppenjobb Ann. Möjligheter och öppningar för ändring av innovationssystem är Vinnova. De har i sin tur kanaler till EU. I dagsläget har Nederländerna som har ordförandeskapet prioriteringar för att t.ex. minska diabetes och hjärtkärlsjukdomar med fettsnål kost. Vinnova har också utlysningar, dels inom Horisont och dels nationellt. T.ex. så finns FRÖN som handlar om utmaningar i offentlig sektor. Den ökade psykiska ohälsan skulle kunna vara en väg in till forskning i rätt riktning. Utlysningar och pengar finns. Frågan är dock om de som vill och kan göra studierna finns. EU har också en utlysning inom hälsoprogrammet som handlar om hälsa/ohälsa som en lyckad förutsättning för integration. Om jag får spekulera så skulle jag kunna kunna tänka mig att i takt med att immigranter bosätter sig i Europa och anammar dagens västerländska kost så ökar deras sockerintag och därmed deras sjukdomar och psykiska besvär. Det i sin tur leder till sämre förutsättningar för integration. Hoppas verkligen att vi får se bra forskning inom ämnet i framtiden. Gärna inom en snar framtid.

  2016.03.11

 • Thomas Bergagård

  Håller fullständigt med!Precis som i Kina förr, läkaren fick betalt när hans patient var frisk!

  2016.03.11

 • Daniel

  Kommer snart Björnstudien som är gjord av Eva Skillgate(naprapat/forskare på KI) bl.a. som utvärderar effekten av träning/ rådgivning / manuell behandling för långvarig nacksmärta. Den kommer att bli väldigt intressant!I tillägg har ju reglerna för forskning gjord av naprapater ändrats så framtiden ser iallafall ljusare ut!Men hade ju vart intressantare och bättre om dessa studier kunde sponsras av läkemedelsföretagen..

  2016.03.12

 • Anne Halldin

  Varför inte börja om och nysta från forskaren Hans Selyes forskningsresultat? Han upptäckte att om man under en längre tid utsätter djur för en pressande situation med hög anspänning, brist på sömn mm så minskade den sammanlagda vikten av djurets körtlar i vikt. Den här att körtlarna krympte och det andra han såg hända i kroppen kallade han ett symtom som han gav namnet stress. Hur står det till med vikten på dina och mina körtlar idag och hur mycket av dagens ohälsa orsakas av att vi anpassar oss till ett samhälle som vi inte är skapta för?

  2016.03.12

 • Thomas Gjörling

  Mycket bra skrivet? Detta är framtiden.

  2016.03.12

 • Agneta Pettersson

  Borde ju ligga i företagens intresse att hålla de anställda friska. Hälsokost, friskvård.T.ex. så kunde man få välja på massage istället för gymkort om man känner att det behovet känns bättre. Det finns nog många som har det så, men inte alla. Har själv blivit utbränd på ett jobb av ett företag som endast "utnyttjade" sina anställda för att sedan sparka personerna när sjukskrivningarna sköt i höjden!! Sådana företag skulle bort från marknaden!! Tack för ordet!

  2016.03.13

 • Gäst

  Mer än jättebra.

  2016.03.13

 • Helene

  Cleveland Clinic i Ohio har modet att testa ett sådant system i form av ett nytt integrativmedicinskt center med fokus på rätt saker: att skapa hälsa med hjälp av kost, näring, stresshantering och motion samt på kliniska resultat.http://fonconsulting.com/blog/cleveland-clinics-center-for-functional-medicine-a-test-kitchen-for-healthcares-future/

  2016.03.13

 • Thomas Häggberg

  Vetenskap och vetenskap! Enbart Beprövad erfarenhet (det som benämns anekdoter) borde tas på mer allvar och redan nu är ju mycket av skolmedicins behandlingar på den nivån!

  2016.03.13

 • Barbara Conte

  Det borde ju ligga i samhällens intresse att hålla människor friska. Egen ansvar, sjukvårdens förebyggande arbete, företagens friskvård, för vanligaste folksjukdomar kan förebyggas om vi sköter oss, lyssnar på kroppens signaler samt lär oss att säga nej när överbelastning på arbetsplatsen gör oss sjuka.

  2016.04.05

 • Marie Wahlgren

  Ursäkta, men jag blir förvånad över att ingen kritiserar premisserna i denna artikel. Ett: Det är inte läkemedelsföretagen som bestämmer behandlingsform det är läkarna. Två: Hur och vilka företag skulle betalas för att "göra patienterna friska". Tre: Det finns all anledning att vara mycket tacksam för de senaste 100 åren av läkemedelsutveckling som givet oss antibiotika, fantastiska cancer terapier, vacciner, blodtryckssänkande läkemedel som förhindrar stroke mm. Jag tycker det är trist att en tidskrift som Curie föder myten om den onda industrin. Läkemedelsindustrin precis som alla andra industrier är fylld med människor som går till jobbet varje dag med målet att göra något bra och som drivs av önskan att hitta botemedel för flera av vår tids allvarliga sjukdomar. Jag är också bedrövad av bristen på vetenskapssyn som präglar inläggen. Alternativa metoder har naturligtvis sin plats i vården men precis som läkemedel bör vi kräva att dessa utsätts för vetenskaplig prövning.

  2016.12.20

 • Peter M Nilsson, professor, Lunds universitet

  Det krävs en medicinsk kunskap för att bedöma vilka piller som är insatta på rätt indikation och vilka som har en tveksam indikation. Ofta är allmänläkaren bäst lämpad att göra en helhetsbedömning. Jag vill dock varna för "piller-fientlighet" i allmänhet. Numera anser man att även relativt "friska" äldre-äldre har nytta av t.ex. hypertonibehandling då det finns en studie (HYVET) som visar att en sådan behandling jämfört med placebo bl.a. minskar risken för mortalitet och en del komplikationer, bl.a. hjärtsvikt. Biologisk ålder är viktigare än kronologisk.

  2016.12.20

 • Philippa Göranson

  Är inte ett av de stora problemen att läkemedelsföretagen på något sätt lyckas lägga lock på det eftersom de finansierar mycket medicinsk forskning och inte skulle tjäna på att folk plötsligt kan sköta sin hälsa och sina symptom bättre. Jag har varit i kontakt med en raw food entreprenör som hade forskningspengar men det stoppades och den personen ville sedan inte säga mer. Problemet kan också vara en del tongivande specialister i Sverige som bevakar sina egna revir istället för att se till det allmänna bästa. Finns nog mycket man kan nysta fram om vad som egentligen stoppat genom åren. Men det kanske vänder framöver... ;)

  2016.12.20

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter