Presentera din forskning i en hiss

2015-04-21

Krönika av Anders Sahlman om vikten av att kort kunna presentera sin forskning – för att med återkopplingens hjälp bli en bättre forskare.  

Vad forskar du om?

Svaret på den frågan är kärnan i det som kallas för tredje uppgiften. Som forskare ska du berätta om din forskning och se till att den kommer samhället till nytta.

Den 22 april arbetar jag tillsammans med Sveriges unga akademi kring en heldag om kommunikation. I akademin sitter några av våra mest framstående yngre forskare som tar kommunikation av sin forskning till både politik och en bred publik på stort allvar.

Insikten om vikten av att kunna förklara sin forskning på ett kort och lättförståeligt sätt har ökat betydligt i forskarsamhället under senare år. Det är glädjande. Det finns nämligen många målgrupper som du måste kunna kommunicera med under din forskarkarriär. Här är några exempel.

 • Andra forskare – en ökande andel forskning bedrivs i tvärvetenskapliga projekt där det är avgörande att forskare från olika discipliner förstår varandra. (Hur mycket kan du om dina kollegors forskning?)
 • Finansiärer – att kunna förklara innebörden och nyttan av din forskning ökar dina chanser att få forskningsmedel. I bedömningsgrupperna sitter personer med mycket hög kompetens men de är inte alltid experter på just ditt forskningsområde.
 • Företagare – att kunna samarbeta med näringslivet är nödvändigt om du vill att dina resultat ska få kommersiell tillämpning.
 • Politiker – ökad kunskap om forskning underlättar för politiker att ta mer faktabaserade beslut.
 • Skolelever – att berätta om din forskning för unga hjälper dels till att sprida kunskap om forskning, dels att inspirera unga till en forskarkarriär.
 • Journalister – det finns en misstro i forskarsamhället mot journalister som man tycker förenklar alltför mycket. Om du lär dig att förklara din forskning på ett kort och lättförståeligt sätt så tar du kontrollen över hur din forskning framställs.

Alla forskare tjänar på att ta fram en kortpresentation av sin forskning, helst så kort som en minut eller ännu mindre, en så kallad hisspresentation. Det handlar inte så mycket om förenkling som att försöka berätta så effektivt som möjligt. Välj ut de bästa bitarna av din forskning att berätta om. Målet är nämligen inte att din publik ska lära sig allt om din forskning. Ditt mål är att de ska ställa frågor efter att du väckt deras intresse. Då öppnar du upp för ett samtal där du kan bygga på med alltmer komplexitet utifrån publikens intresse.

På så sätt får du mer återkoppling på din forskning, du möter nya frågor du inte tänkt på tidigare, du tvingas tänka efter vad kärnan i din forskning är – vilket sammantaget leder till ökad kvalitet på forskningen!

All forskning förtjänar att kommuniceras. Min förhoppning är att alla forskare inser att de faktiskt har något att berätta.

Så, vad forskar du om?

2 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Marie-Louise Dasnielsson-Tham

  Jag forskar på "Hur man undviker att matförgifta sig själv och andra"

  2015.04.24

 • Fred Blomson

  HAPPY NEWS ABOUT DEMOCRACYin light English, Swedish, German and GreekDDD, Digital Direct Democracy, lex rex "the law is king", nomocracy "the rule of law", the law is the governor not the money!The democratic system unites the world with universal laws, with a native language and with a universal civilisation (politism, culture). Nationalism, representative democracy, personality cult and migration consigned to history, twelve years of education for all becomes mandatory and all wars end.DDD Digital Direct Democracy succeeds capitalist dictatorship and the elected party top-dictatorship! Dollar Millionaires are a minority in the world, capitalism and the related market economy system is not democratic and replaces by a democratic system which is gradually replacing the money with laws to own and control everything equal and righteous.Beloved cosmopolitan please stand up! Your most valuable electoral vote is designed now for digital universal referenda and universal laws, not for representatives. Please realise that your democratic vote is the most valuable you have! Do not give your vote to egoistic and power greedy politicians! You with your vote is the only direct involved responsible ruler. Bring the future closer now! Refuse to fall for party propaganda, and require referendums!I propose to discuss intensely about the future! I think that some important changes are prioritised and inevitable in the future of society! Globalisation is already here but we are slow to accept this and to adapt to this! The conservative nationalism flourishes with reactionary nationalist parties to dominate the world! It is foolish and absurd the fact that me, you, and "everyone" in the world are studying English and feel the great need for a common native language, but is wasting huge time and huge resources into economic unproductive literary national language activity, while one billion of our brothers in the world dies of starvation.Migrations evolution continues until all borders are abolished! The best and the inevitable we do to help the refugees and our country is that we do English also officially the country´s, EU´s, and the world's native language to accelerate and facilitate the education of the poor. The fast data-technological development means that we inevitably face DDD, Digital Direct Democracy. Nationalism and the cult of personality is the refugees' feet declared dead. Reason and the law are governing (Nomokrati), the motto is: "Citizens of all countries, unite with one language and with laws, save earth, scrap weapons and replace gradually the money with universal laws! Leaders, war and political parties are not required. Start a universal digital organisation in which all members are chairman of the same status. "Universal nomology (doctrine of universal DDD laws, i.e. contemporary DDD political science) is a new subject that is taught and practiced from kindergarten upwards in all educational and up to research levels!Libraries are converted to DDD parliament in which citizens pick among other DDD knowledge, discuss, practice and vote universal laws!All the traditional pyramidal organisation order throughout society is horizontal, where all citizens and deserved employees is chairman of the same status. Reason Rule!We have enough reports of natural scientific progress! Now is the time for reports on the contemporary DDD political science and political scientific research and practical political progress! Please comment and share this manifesto.Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular philosopher, f.1937. www.equalitynow.eu, in light english, se, de and grFacebook group: “We cosmopolitans”.Example: www. voteit . se /in-english/

  2015.10.21

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter