2021-01-27 Ingmar Skoog

Att vara äldreforskare under pandemin

Under pandemin har forskares expertkunskaper efterfrågats av media och olika myndigheter i en omfattning som...

2021-01-13 Radu Harald Dinu

Historiska betraktelser av en pandemi

Inget annat europeiskt land har drabbats lika hårt av Coronakrisen som Italien under 2020. Medan...

2020-12-09 Anna Jonsson

En flora av system – på gränsen till sammanbrott

Det plingar till i mejlkorgen. Jag öppnar mejlet och läser: Om jag har förstått det...

2020-11-18 Ulrikke Voss

A walk for life and science

In late 2019 I had reached my limit, after years of pursuing an academic career...

2020-10-20 Nina Wormbs

Och så behöver vi en kvinna också

Och så behöver vi en kvinna också: om att reduceras till sitt kön trots att...

2020-10-07 Hanne Kjöller

Kolla aldrig en bra story

”Kolla aldrig en bra story”. Det kan man höra vänner och bekanta skrocka när en...

2020-08-24 Ylva Söderfeldt

Pandemin avslöjar medicinens makt

De senaste månaderna har spridningen av coronaviruset förändrat allt, från människors vardag till världspolitiken. Något...

2020-06-15 Radu Harald Dinu

Visa hur vetenskap fungerar bakom kulisserna

Tror du på COVID-19? De flesta skulle nog tycka att det är en besynnerlig fråga....

2020-06-02 Ingemund Hägg

Behövs inte god sed i undervisning?

Enligt högskolelagen ska ”god forskningssed värnas”. Hur det ska gå till har länge diskuterats intensivt....

2020-05-18 David Larsson Heidenblad

Att öppna dörren till forskartillvaron

En fördel med att vara historiker är att man inte behöver vara snabb på bollen....