Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

När Sveriges yngsta högskola blir den äldsta

Inom organisationsforskningen, den forskningsvärld som jag befinner mig i, så brukar man prata om att det finns mycket att lära av ”extreme cases”, skriver Jenny Helin.

Det vill säga studier där man utforskar organisatoriska fenomen som av någon anledning är speciella, för att det finns mycket att lära när saker ställs på sin spets. Och för att det kan vara lättare att se skillnader när saker bryter mot det förgivet tagna.

Något annat som vi ofta pratar om är vikten av att studera fenomen i realtid. Det vill säga att få möjligheten att uppleva ”här och nu”, och över tid, det som man är intresserad av att förstå bättre. Bland annat för att det är så mycket som glöms bort i efterhand. Problemet brukar dock vara att få tillträde (access) till att exempelvis studera organisationsförändringar i realtid, för då vill man ha ”arbetsro”.

Just nu känns det som att jag lever i vad som skulle kunna vara ett ”extreme case”. För jag jobbar på Högskolan på Gotland, Sveriges yngsta högskola, som nästa sommar fusioneras med Nordens äldsta universitet: Uppsala Universitet.

Högskolan på Gotland blev självständigt lärosäte år 1998. Uppsala universitet grundades 1477. Högskolan på Gotland är också Sveriges minsta lärosäte. Den har cirka 2 440 helårsstuderande, varav mer än hälften läser distansutbildningar och finns därför inte på campus. Uppsala universitet har cirka 23 000 studenter och 2 000 doktorander. Och Gotlands omsättning är cirka tre procent av Uppsalas, har jag hört.

Jag jobbar inom företagsekonomin vid Högskolan på Gotland och vi kommer att gå samman med företagsekonomin i Uppsala. Enbart Företagsekonomin tillsammans med Handelsrätten vid Uppsala universitet har större omsättning än hela Högskolan på Gotland.

Det här är bara några av de dimensioner som gör detta till en mycket speciell fusion där yngst och liten ska gå samman med äldst och stor. Men vid sidan av dessa siffror är det också en spännande process för det är utmanande mål som satts för fusionen.

I avsiktsförklaringen som ingicks mellan rektorerna vid Högskolan på Gotland och Uppsala universitet den 16:e december 2011 anges att fusionen framför allt ska fokusera på: utbildningsmodellen Liberal Arts som Gotland har jobbat med sedan ett antal år, nätbaserad utbildning samt utbildning och forskning med regional och internationell förankring. Det är med andra ord ambitiösa mål som kan göra utbildningen mycket konkurrenskraftig, givet att vi kan ro detta i land.

Regeringen önskar att flera av de mindre högskolorna går samman med större aktörer i framtiden. Mot den bakgrunden kan jag inte låta bli att fundera på vad vi skulle kunna lära av den här processen som vi lever i just nu.

Tänk vad spännande om vi till exempel skulle göra fokusgrupps-intervjuer med studenterna om hur de ser på sin situation, om personalen skulle skriva dagbok om sina erfarenheter, om det regionala näringslivet som vi ska förstärka samarbetet med skulle intervjuas om viktiga forskningsfrågor, och så vidare. Det vill säga om vi skulle lära av det vi lever i just nu…

Mer om skribenten

  • Porträttbild Jenny Helin

    Postdoktor

    Hon skriver om akademiska texter och forskningskommunikation. Jenny Helin forskar om dialog i möten och har alltid varit intresserad av samtalets möjligheter. Hon är också lärare vid Högskolan på Gotland.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 1 november 2016

Natalie von der Lehr

Familjekänsla i forskargruppen och långsiktig planering av ansökningar. Det är några förklaringar till framgångarna för Carl-Fredrik Westin och hans grupp. Sedan 20 år forskar han ...

Nyhet 2 maj 2019

Sara Nilsson

Små forskargrupper producerar banbrytande forskning i högre grad. Stora grupper tenderar att utveckla existerande idéer. Det visar en studie publicerad i Nature av amerikanska fors...

Nyhet 22 januari 2019

Eva Annell

Det finns ett stort behov av mer forskning om vad som ger utveckling i låginkomstländer. Farmakologen Eleni Aklillu och fredsforskaren Stein Tönnesson ägnar sig åt utvecklingsforsk...