När det kommer till jämställdhet blir vi helt förblindade

2014-06-04

Krönika av Mia Fahlén, kirurg och tidigare ordförande i Sveriges Kvinnliga Läkares Förening.

Behövs det verkligen mer jämställdhet i Sverige? Räcker det inte nu? Vi tar lite fakta: Kvinnor tjänar ju redan 87 procent av det männen tjänar, ska inte det räcka? Det innebär ju bara en minskad livsinkomst på 2,9 miljoner, för dessa kvinnor. Det är ju nästan försumbart.

Och jo det är klart det är lite synd om de gamla kvinnor som har mellan 5 000 och 8 000 att leva på efter skatt. Det gäller hälften av alla kvinnor som går i pension. När hon blir änka är det dessutom den ENDA inkomst hon har. Och änka det blir hon om hon inte gift sig med en sex år yngre man (vi pratar statistik här). Undrar om dessa kvinnor tycker att det räcker med jämställdheten nu?

Det finns en svårighet med jämställdhet och genus. Alla har en åsikt, och tror sig veta hur det är. Det verkar vara mycket svårt att förhålla sig på ett intellektuellt sätt till genus/jämställdhet. Speciellt om det diskuteras i en arbetsgrupp eller runt ett fikabord.

Klassikern är när mäns våld mot kvinnor diskuteras, då är det alltid någon som räcker upp handen och säger ”Inte ALLA män!”. Eller ett exempel från min egen arbetsplats: jag hävdade (stödd av statistik) att ett större antal manliga kirurger hade deltidsarbetande partner än vad kvinnliga kirurger har. En manlig kollega kände sig då tvungen att påpeka att hans fru inte skulle jobba heltid om han så hotade henne med våld.

Det märkliga är att vi, som i vanliga fall arbetar med devisen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” framför ögonen, plötsligt blir helt förblindade när det kommer till något som rör oss personligen. Som om vi tror att vi själva är helt opåverkade av influenser utifrån, att vi i varje enskilt ögonblick kan ta helt objektiva beslut.

Vi vet (eftersom vi har läst sådan vetenskaplig litteratur) att vi är påverkbara när det gäller medicinska, psykologiska beslut som rör vårt arbete. Men vi tror inte alls att vi är påverkade av strukturer utifrån när vi fattar beslut som rör hem och familj. Då är allt bara individuella beslut, individuella önskemål.  Att det stora flertalet av alla beslut som rör barn, familj, kvinnors och mäns yrkesval sedan ”råkar” bli i enlighet med rådande könsmaktsordning; det är liksom bara en följd av en massa individuella slumpartade beslut.

Då är det bra att ta fram ”evidens-pyramiden” (se bild nedan). Det FINNS faktiskt forskning när det gäller genus. Vi måste kunna lära oss att ta till oss siffror och statistik som är obekväma för oss personligen, statistik som utmanar våra personliga val.

Föräldraförsäkringen är en bra sak att börja med. Individualisera den. Nu tar papporna ut 25 procent av föräldraledigheten – det stiger långsamt. Forskning visar att par där pappan tar ut mer föräldraledigt skiljer sig mer sällan. Vi vet alla att lagstiftning är normerande, så nu är det väl dags. Hälften till varje förälder. Det skulle lösa många problem på arbetsplatserna, attitydmässigt och praktiskt.

Jag föreslår också att vi på våra arbetsplatser utvecklar ett aktivt synsätt när det gäller genus, istället för att låtsas som om det inte finns. Man kan på arbetsplatsträffarna ta upp en stående punkt, ”genus-hänsyn”. Har någon känt sig diskriminerad på grund av sitt kön senaste månaden? Finns det något att förbättra? Till slut kanske någon vågar säga något!

Att förstå att vi alla är del av denna struktur är viktigt. Att inte förblindas av tron på vår individuella frihet, utan att inse att vi alla främjas av jämställdhet, kvinnor mer omedelbart, men män på lite längre sikt. Vi vet ju alla att det är orättvist nu. Och så kan det inte fortsätta.

Forskningen är det enda som skiljer oss från en opportunistisk pöbel som rusar efter den som lovar de grönaste skogarna och det mest glimrande guldet. Vårt kritiska intellekt är det som kan få oss att ifrågasätta till och med det vi själva har tagit för givet.

Så till alla gamla hundar säjer jag: ”Apport!”, ta fram SCB:s hemsida, klicka på jämställdhetsfliken och läs!