Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Yvonne Busk

Nyhet 6 oktober 2016

Yvonne Busk

Forskning kräver lokaler, IT-system och andra stödfunktioner. Men hur ska kostnaderna för detta räknas in i externa finansiärers forskningsbidrag? Full kostnadstäckning är den prin...

Nyhet 7 mars 2016

Yvonne Busk

Ingen kvinna bland de 34 forskare som sökte en professur vid SLU och bara män bland slutkandidaterna när en ny rektor skulle utses på Karolinska institutet. Det är två exempel från...

Nyhet 3 mars 2016

Yvonne Busk

Akademin är den sista bastionen där man tror att rekrytering och meriteringssystem är könsneutrala, trots att tre av fyra professorer fortfarande är män. I politiska församlingar h...

Nyhet 26 november 2014

Yvonne Busk

Elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan. Det visar en studie av Lina Bunketorp Käll om skolbarn som fått två extra lektioner med lek och rörelse i veckan.

Nyhet 26 november 2014

Yvonne Busk

Neurovetenskapen bör ha större inflytande i skolans värld. Det menar Torkel Klingberg som är professor i ämnet. Men Roger Säljö, professor i utbildningsvetenskap, är kritisk mot de...