Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Ulla-Karin Höynä

Nyhet 2 juni 2021

Ulla-Karin Höynä

När Högskolan Kristianstad införde prestationsbaserad forskningstid gynnades kvinnorna på lärosätet. De senaste två åren har 60 procent av det interna forskningsanslaget gått till ...

Nyhet 9 november 2020

Ulla-Karin Höynä

Hur kan man förändra synen på forskning och öka människors intresse för forskningsfrågor? Två försök att skapa nya bilder av forskarvärlden är den populärvetenskapliga You tube-kan...

Nyhet 3 december 2019

Ulla-Karin Höynä

Som ung ville hon bli polis eller fotbollsproffs. Ett avslitet korsband ändrade planerna. Idag forskar Sara Mangsbo på antikroppsläkemedel mot cancer, har utsetts till årets entrep...