Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av Ragnhild Romanus

Nyhet 8 maj 2019

Ragnhild Romanus

Efter 25 år som forskare började sociologiprofessorn Stefan Svallfors skriva ned sina egna erfarenheter av forskarvärlden. Böckerna handlar om gruppens och kroppens betydelse, om h...

Nyhet 11 juni 2015

Ragnhild Romanus

Mer än hundra forskare runt om i landet har bidragit till sju översikter om svensk forskning. Översikterna ingår i Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen. Curie har...

Nyhet 31 augusti 2012

Ragnhild Romanus

Tre miljarder under 10 år vill regeringen satsa på elitforskning, enligt utbildnings- och forskningsminister Jan Björklund. Curie har frågat SUHF:s ordförande Pam Fredman, tillika ...

Nyhet 14 juni 2012

Ragnhild Romanus

Nyskapande spetsforskning, fruktbart samarbete över disciplingränser och en bra grogrund för en ny generation framstående forskare. De experter som utvärderat de forskningsmiljöer ...