Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av Peter Tillhammar

Nyhet 6 mars 2015

Peter Tillhammar

Jämställdheten ökar inom den svenska högskolan. De senaste tio åren har andelen kvinnor ökat på alla nivåer i akademin och varannan rektor är idag en kvinna. Fortfarande är dock me...

Nyhet 11 september 2012

Peter Tillhammar

Regeringen satsar totalt 11,5 nya miljarder kronor på forskning och innovation under åren 2013-2016. Satsningen rör bland annat life science-området, forskning som ska leda till pr...

Nyhet 15 juni 2012

Peter Tillhammar

Bilda ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om alternativa metoder till djurförsök. Och gör tätare utvärderingar av forskning som ska minska användningen av djurför...