Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Lisa Kirsebom

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 18 december 2023

Lisa Kirsebom

I slutet av 2024 presenteras propositionen som lägger grunden för svensk forskningspolitik 2025-2028. Men redan nu pågår arbetet för fullt. Hur går det till? När börjar man, och vi...

Nyhet 3 maj 2023

Lisa Kirsebom

Medan 15 procent av männen fick sin ansökan beviljad gällde det bara 10 procent av kvinnorna – så såg det ut när Vetenskapsrådet delade ut projektbidrag inom utbildningsvetenskap 2...

Nyhet 29 november 2022

Lisa Kirsebom

Redan som liten tyckte Alex Markham att matematik var roligt och lätt – men kunde aldrig ana att det skulle leda till en akademisk karriär. Eller att vägen skulle gå via sex lärosä...

Nyhet 11 oktober 2022

Lisa Kirsebom

Nydanande samarbeten inom alltifrån konstnärlig till medicinsk forskning. Det är syftet med Vetenskapsrådets utlysning av nya medel till excellenscentra. Vidare ämnesramar och att ...

Nyhet 7 september 2022

Lisa Kirsebom

Det tog tjugo år, men till sist blev den klar: Ekots medicinreporter Anna Larsson har skrivit en avhandling om medicinjournalistik – hur den ska bli mer korrekt, och mer användbar ...

Nyhet 14 juni 2022

Lisa Kirsebom

”Jag vill, men hinner inte!” hette en rapport 2019 om forskares syn på kommunikation. Nu ska en rad utlysningar inom forskningskommunikation försöka råda bot på problemet.

Nyhet 20 april 2022

Lisa Kirsebom

Eleverna skulle välja ett djur för varje bokstav i alfabetet. ”Alkekung” skrev Love Dalén. Det djuret finns inte, sa läraren. Men alkekungen är en liten fågel, och pojken som ville...

Krönika 4 april 2022

Krönika av Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, som skriver om organdonationer och forskningen som kan göra att patienter kommer att klara sig utan immundämpande mediciner efter en...

Nyhet 29 mars 2022

Lisa Kirsebom

Anna Ohlin Saletti och Aina Edgren är doktorander vid Chalmers, men de har också andra arbetsgivare – som kommundoktorand hos Göteborgs stad, och industridoktorand hos företaget Ka...

Nyhet 1 februari 2022

Lisa Kirsebom

Swedish Collegium for Advanced Study grundades för nästan 40 år sedan. Idag kommer forskare från hela världen till Uppsala för en tid av eget fokus och livlig gemensam diskussion.

Nyhet 2 december 2021

Lisa Kirsebom

Den nya nämnd som ska granska forskningsfusk räknade med 15 ärenden under det första året – det blev tre gånger så många. Men många av anmälningarna handlar snarare om kulturen ino...

Nyhet 29 september 2021

Lisa Kirsebom

Det började med en faktagranskande podd. Sedan följde en serie självkritiska tweetar – sporrade av ett hot. Neurologiforskaren Nicholas Holmes har gjort granskning och kritik till ...

Nyhet 28 april 2021

Lisa Kirsebom

Som barn drömde Johannes Rousk om skapandet av nya världar. I dag studerar han de mikrober som utgör en egen värld under våra fötter. Tillsammans med forskare i såväl Abisko som Et...

Nyhet 26 januari 2021

Lisa Kirsebom

Att som forskare förmedla sina resultat till allmänheten kan vara en utmaning – men det finns många olika vägar att gå. Barnläkaren Jonas F Ludvigsson har jobbat mycket med att skr...

Nyhet 26 augusti 2020

Lisa Kirsebom

Privata stiftelser finansierar en stor del av Sveriges akademiska forskning. Nu får en del av dem mindre ekonomiskt svängrum på grund av uteblivna aktieutdelningar under pandemin. ...

Nyhet 25 september 2019

Lisa Kirsebom

Vem hade trott att teoretisk filosofi plötsligt skulle bli stekhett i samhällsdebatten? Knappast Åsa Wikforss i alla fall. Men man får nog påstå att hon är medskyldig.

Nyhet 28 november 2018

Lisa Kirsebom

Peer review – kollegers granskning av vetenskapliga artiklar – är en grundsten i akademisk publicering. Ändå är arbetet oftast obetalt och görs dessutom anonymt. Nu har de svenska ...

Nyhet 2 juni 2016

Lisa Kirsebom

Den digitala utvecklingen ställer krav på ökad tillgänglighet för lärarna vid universiteten. Sociala medier är ett viktigt verktyg, men kan också missbrukas. Vilka rättigheter har ...

Nyhet 31 maj 2016

Lisa Kirsebom

Kraven på universitetslärarna har ökat, med mer administration och fler studenter. Nu vittnar bland annat facket om att brister i systemet leder till kvalitetsförsämringar. – Det ...

Nyhet 20 oktober 2014

Lisa Kirsebom

Big data-forskare ska inte överdriva e-vetenskapens möjligheter och de bör respektera allmänhetens oro. Då byggs förtroende med tiden, menar filosofiprofessor Christian Munthe. Det...

Nyhet 13 oktober 2014

Lisa Kirsebom

Allt fler och större biobanker byggs för medicinsk big data-forskning. Pratar vi för lite om säkerheten – eller för mycket? Det senare, tycker två forskare som Curie har talat med....

Nyhet 9 oktober 2014

Lisa Kirsebom

När olika länder har olika regler och system för big data försvåras internationell forskning. Forskningsinfrastrukturen Elixir vill hjälpa Europas forskare att lösa problemen. Det ...

Nyhet 1 oktober 2014

Lisa Kirsebom

Idag hanterar många forskare – alltifrån sociologer till meteorologer – kopiösa datamängder. Det har lagt grunden för e-vetenskapen, ett helt nytt kunskapsfält. Nu kan vi studera d...

Nyhet 8 maj 2014

Lisa Kirsebom

Charlotte Erlanson-Albertsson i Lund har fått se sin forskning gå hela vägen från labbänken till butikshyllan. Nu balanserar hon mellan rollerna som hälsoexpert och produktskapare....

Nyhet 6 maj 2014

Lisa Kirsebom

I Sverige finns massor av forskning som kan kommersialiseras, men de flesta forskare kan inte göra jobbet på egen hand. De måste samarbeta med skickliga entreprenörer – och det kan...

Nyhet 29 april 2013

Lisa Kirsebom

Efter nästan 20 år i läkemedelsindustrin återvände György Marko-Varga 2010 till Luds universitet där han började sin forskarbana. Barriärerna mellan de två världarna är fortfarande...

Nyhet 8 april 2013

Lisa Kirsebom

Hon ska råda EU-presidenten om vetenskap, teknik och innovationer. Hon ska identifiera framtida möjligheter och hot, och bygga relationer med rådgivare över hela världen. Och hon s...

Nyhet 6 februari 2013

Lisa Kirsebom

De rör sig båda mellan olika världar. Nanoforskaren Maria Strømme är också uppfinnare och styrelseledamot. Och Anders Ekblom bytte akademin mot läkemedelsindustrin där han idag är ...

Nyhet 4 februari 2013

Lisa Kirsebom

Alltför många forskare blir kvar på den plats där de disputerat. Kräv att doktorander flyttar till ett nytt universitet efter disputation. Och rekrytera unga forskartalanger från a...

Nyhet 31 januari 2013

Lisa Kirsebom

Svenska forskare borde röra på sig oftare. Att byta forskningsmiljö ger både inspiration och nya idéer. Det menar Bertil Andersson och Pernilla Wittung-Stafshede som också betoner ...