Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Karin Nordin

Nyhet 30 april 2024

Karin Nordin

Utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök har varit snabb de senaste åren. Men för att få större spridning och användas av fler behöver de vara välfungerande, validerade ...

Nyhet 30 april 2024

Karin Nordin

Använd den metod som har störst chans att leda till vetenskapliga genombrott. Det menar representanter för Vetenskapsrådet och läkemedelsindustrin. De alternativa djurfria metodern...

Nyhet 5 april 2022

Karin Nordin

Betalväggar hindrar spridningen av forskningsresultat, både i tidningar och i vetenskapliga tidskrifter. Kan finansieringsmodellen gå hand i hand med forskares samverkansuppdrag el...

Nyhet 18 oktober 2021

Karin Nordin

SLU har länge haft samverkanslektorer som ska få fart på kontakterna med omvärlden. Idag har lärosätet drygt 20 lektorer som samverkar med allmänhet, myndigheter, näringsliv och an...

Nyhet 19 maj 2021

Karin Nordin

Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men om forskare klev fram och berättade mer om nyttan av nya alternativa metoder skulle frågan kunna bli strategi...

Nyhet 30 oktober 2014

Karin Nordin

När Ellen Kooijman föreslog att Lego skulle tillverka figurer som föreställde kvinnor som forskar blev det snabbt en världsangelägenhet. Själv hade hon aldrig kunnat drömma om att ...

Nyhet 2 maj 2013

Karin Nordin

Rasha Salman följer sina drömmars mål om att bli läkare och samtidigt syssla med forskning. Först måste hon bara göra en mängd strategiska val.

Nyhet 14 februari 2013

Karin Nordin

Nästan nio av tio människor litar på forskare i Sverige. Men forskning blir alltmer komplex och en stor del av alla studier som publiceras är omöjliga att återupprepa. Det gör att ...

Nyhet 15 januari 2013

Karin Nordin

Det nya EU-direktivet för djurförsök ställer helt nya krav på utbildning för dem som utför djurförsök. Det har lett till en kurs på nätet som kan bli tillgänglig i hela landet.

Nyhet 10 december 2012

Karin Nordin

En forskare med en makalös historia som gjorde revolutionerande upptäckter och använde dem till nytta för mänskligheten. Men också en person som upplevde många motgångar och angrep...

Nyhet 13 november 2012

Karin Nordin

En ny nationell kommitté ska börja sitt arbete, de djurförsöksetiska nämnderna får större ansvar och forskare måste betala för att få sin ansökan hanterad. Allt efter årsskiftet.

Nyhet 26 september 2012

Karin Nordin

Är Facebook ett verktyg för kommunikation eller ett sätt att exploatera människor genom att använda deras personliga information? Inget av perspektiven räcker till, menar Martin Be...

Nyhet 13 juni 2012

Karin Nordin

Jenny Madestam är en forskare som inte är rädd för att tycka till i medierna. Som statsvetare ser hon det som sin uppgift att göra politiska processer lättbegripliga och att dela m...

Nyhet 22 maj 2012

Karin Nordin

Curie har frågat tre forskare om hur de ser på sociala medier.