Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Karin Nordin

Nyhet 5 april 2022

Karin Nordin

Betalväggar hindrar spridningen av forskningsresultat, både i tidningar och i vetenskapliga tidskrifter. Kan finansieringsmodellen gå hand i hand med forskares samverkansuppdrag el...

Nyhet 18 oktober 2021

Karin Nordin

SLU har länge haft samverkanslektorer som ska få fart på kontakterna med omvärlden. Idag har lärosätet drygt 20 lektorer som samverkar med allmänhet, myndigheter, näringsliv och an...

Nyhet 19 maj 2021

Karin Nordin

Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men om forskare klev fram och berättade mer om nyttan av nya alternativa metoder skulle frågan kunna bli strategi...

Nyhet 10 december 2012

Karin Nordin

En forskare med en makalös historia som gjorde revolutionerande upptäckter och använde dem till nytta för mänskligheten. Men också en person som upplevde många motgångar och angrep...

Nyhet 13 juni 2012

Karin Nordin

Jenny Madestam är en forskare som inte är rädd för att tycka till i medierna. Som statsvetare ser hon det som sin uppgift att göra politiska processer lättbegripliga och att dela m...

Nyhet 22 maj 2012

Karin Nordin

Curie har frågat tre forskare om hur de ser på sociala medier.