Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Helena Östlund

Nyhet 17 oktober 2023

Helena Östlund

Den nya forskningsberedningen har precis börjat sitt arbete. Femton personer från olika delar av akademi och innovation ska diskutera finansieringsformer, forskningsinriktning, exc...

Nyhet 25 september 2023

Helena Östlund

Boken som vetenskaplig publikation har mångåriga anor. Den ger forskaren möjlighet att fördjupa och utveckla sina resonemang. Men boken har svårt att konkurrera med vetenskapliga a...

Nyhet 22 augusti 2023

Helena Östlund

Hur kan vi bidra till att göra gott i världen på mest effektiva sätt? Och kan man vara säker på att stöd till välgörenhet eller aktivistorganisationer verkligen blir till nytta? De...

Nyhet 20 mars 2023

Helena Östlund

Forskarnas tvärvetenskapliga samtal startade under kaffepauserna. Filosofen Julia Mosquera och psykologen Kirsti Jylhä bestämde sig för att forska tillsammans om människors känslor...

Nyhet 16 januari 2023

Helena Östlund

Språkvetaren Karin Milles ägnar sig gärna åt forskningskommunikation som tar ungefär en femtedel av hennes arbetstid. Hon föreläser, deltar i möten, skriver böcker och krönikor. Ju...

Nyhet 22 november 2022

Helena Östlund

Forskare kan utsättas för många olika typer av risker, inte minst på grund av det försämrade säkerhetsläget i världen. Men lärosätena är dåliga på att skydda sina medarbetare och a...

Nyhet 21 november 2022

Helena Östlund

Redan fem dagar efter sprängningen av gasledningarna Nord Stream var marina forskare från Göteborgs universitet på plats i havet för att studera hur utsläppen av metan påverkar eko...

Nyhet 20 september 2022

Helena Östlund

Demokratin urholkas eller är obefintlig i många av världens länder. Det gör kunskapen om hur den fungerar och vad som hotar den allt viktigare. Två svenska initiativ fokuserar på j...

Nyhet 30 augusti 2022

Helena Östlund

Att skriva skönlitterärt kan vara ett sätt att berätta om och bearbeta ett tufft arbetsliv på ett stort universitetssjukhus. Det konstaterar neurologen Anja Smits som precis kommit...

Nyhet 23 augusti 2022

Helena Östlund

Efter ett långt liv i musikens, dansens och teaterns tjänst blir nu Västanå Teaters konstnärlige ledare Leif Stinnerbom hedersdoktor vid Karlstads universitet. Han har kombinerat p...

Nyhet 24 maj 2022

Helena Östlund

Sverige har många värdefulla register och datakällor som kan tjäna som unikt underlag i forskning kring pandemin – om de bara vore mer tillgängliga. Därför byggs nu en ny infrastru...

Nyhet 27 april 2022

Helena Östlund

Forskning publiceras oftast i en artikel eller i en bok. Musikvetaren Johan Norrback valde istället att dokumentera sin forskning om självspelande flöjtur i en webbpublikation som ...

Nyhet 21 mars 2022

Helena Östlund

Ukraina och Sverige har band långt tillbaka i historien. Men någon svensk-ukrainsk ordbok har aldrig funnits. I vår skulle arbetet med att skapa en sådan starta. Den ryska invasion...

Nyhet 23 februari 2022

Helena Östlund

Hur kan vi få underrepresenterade grupper att studera naturvetenskap? Det är ett av didaktikern Anna Danielssons starkaste forskningsintressen – grundat i hennes egen erfarenhet av...

Nyhet 18 januari 2022

Helena Östlund

Hur kan en försoningsprocess om historiska övergrepp skapa rättvisa – och hur kan kunskapen spridas i befolkningen? Dessa komplicerade frågor behandlas av en rad forskare från hela...

Nyhet 12 januari 2022

Helena Östlund

Inom humanvetenskaperna ökar intresset för att arbeta med infrastrukturer som förknippas med kvantitativ forskning. Curie har tittat närmare på några satsningar som hjälper forskar...

Nyhet 19 oktober 2021

Helena Östlund

Teater har alltid varit Meike Wagners passion. Nu leder hon ett projekt om hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap. Forskningen blev...

Nyhet 15 september 2021

Helena Östlund

Forskningens infrastrukturer är vetenskapens nav. Men hur ska de finansieras och vem ska ansvara för dem? Det har den tidigare forskningsministern Tobias Krantz granskat i en utred...

Nyhet 8 september 2021

Helena Östlund

Historikern Lars Hansson insåg sent i livet att han ville forska. Vid 74 års ålder lade han fram sin avhandling om flyktingströmmarna från Norge under andra världskriget. Därtill h...

Nyhet 19 augusti 2021

Helena Östlund

Med hjälp av artificiell intelligens går det att lära en dator att automatiskt transkribera många hundra år gamla texter. Programvaran Transkribus har testats både på domböcker frå...

Nyhet 26 maj 2021

Helena Östlund

I år är det val till forskningsrådens styrelser och ämnesråd. Viktiga val som påverkar forskningens inriktning och fördelning av anslag, men engagemanget inom forskarsamhället kund...

Nyhet 24 mars 2021

Helena Östlund

En ny svensk vetenskaplig tidskrift har sett dagens ljus. Forskning om äldre och åldrande får en egen publikation knuten till den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum. ...

Nyhet 23 februari 2021

Helena Östlund

Kristian Kristiansen fann sitt livsintresse i farfars arkeologiska fynd på gården hemma på Jylland. Nu ska han som seniorprofessor leda ett jätteprojekt som fått 100 miljoner krono...

Nyhet 3 februari 2021

Helena Östlund

Susanne Aalto har fascinerats av stjärnhimlen ända sedan hon var barn. Idag är hon professor i radioastronomi och leder en forskargrupp vid Onsala rymdobservatorium. Under alla år ...

Nyhet 13 januari 2021

Helena Östlund

Konstnärligt skapande kan stimulera en forskares kreativitet – eller ge ett välkommet avbrott i arbetet. Matematikern Manya Sundströms poesi till fysikern Mattias Marklunds foton h...

Nyhet 30 november 2020

Helena Östlund

Forskningsstudier genomförs inte alltid enligt regelboken. De kan lova för mycket, visa på samband som inte finns eller inte vara replikerbara. Det vet två forskare som har varit ...

Nyhet 16 november 2020

Helena Östlund

Att studera hur forskningskommunikation fungerar och når ut har blivit allt viktigare. Det visar inte minst det som händer under pandemin, när korrekt information snabbt måste nå s...

Nyhet 21 september 2020

Helena Östlund

Under flera år har det varit ont om pengar till forskningens infrastrukturer. Det var till och med osäkert om nästa planerade utlysning skulle kunna genomföras. Men i dagarna blev ...

Nyhet 2 september 2020

Helena Östlund

När klimatet förändras ställs forskningen inför nya frågor och utmaningar – på gott och ont. Att permafrosten tinar gör det exempelvis lättare att hitta gamla ben. Men ett varmare ...

Nyhet 25 augusti 2020

Helena Östlund

Ny teknik kan göra att tidigare forskningsresultat måste omvärderas. I bleknade hällmålningar på en klippvägg på Hisingen träder nya motiv fram – tack vare ett digitalt bildprogram...

Nyhet 31 mars 2020

Helena Östlund

På Snow Hill i Antarktis står forskningsstationen som Otto Nordenskjöld och hans kolleger byggde år 1902 fortfarande kvar. Den hotas dock av naturens krafter. Nu har svenska forska...

Nyhet 2 mars 2020

Helena Östlund

En författare hjälpte forskare och doktorander vid institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala att utveckla sitt språk. Det resulterade inte bara i bättre texter – utan äv...

Nyhet 19 februari 2020

Helena Östlund

En tvärvetenskaplig forskargrupp har omtolkat skriften på Rökstenen i Ödeshög. Världens längsta runinskrift handlar inte om en gotisk kejsare – utan om ljusets rytm och kampen mot ...

Nyhet 10 februari 2020

Helena Östlund

Ord är viktiga för svenska folket. Det vet språkforskarna som arbetar med Svenska Akademiens ordböcker – de får ofta synpunkter från användarna. I år ska Svensk ordbok ges ut i oma...

Nyhet 29 januari 2020

Helena Östlund

Samverkan är ett uttryck på modet inom den vetenskapliga världen idag. Men vad innebär det egentligen? Vem ska samverka med vem, och om vad? Risken är att begreppet skymmer det fak...

Nyhet 26 november 2019

Helena Östlund

Många forskare har svårt att hitta tillbaka till sin yrkesidentitet efter att ha flytt från sitt hemland. Göteborgs universitet deltar i två EU-projekt som ska stödja enskilda fors...

Nyhet 6 november 2019

Helena Östlund

Det är inte helt lätt att skriva forskningsartiklar på ett annat språk än sitt modersmål. Det vet språkforskaren Karyn Sandström som under många år lett workshops och skrivargruppe...

Nyhet 4 november 2019

Helena Östlund

Vetenskapliga texter har förändrats mycket genom seklerna. Från 1700-talsläkares personliga och rättframma beskrivning av enskilda sjukdomsfall – till nutida forskargruppers enhetl...

Nyhet 21 oktober 2019

Helena Östlund

Farmakometri är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forskningsfält som röner stort intresse från både sjukvården och läkemedelsindustrin. Genom att skapa matematiska modeller k...

Nyhet 11 september 2019

Helena Östlund

Hur känslor påverkar beslut bör finnas med som en variabel inom historisk vetenskap. Det menar historikern Dolly Jørgensen som tar sin egen forskning om utdöda djur som utgångspunk...

Nyhet 28 maj 2019

Helena Östlund

Att arbeta med grundforskning är tålamodsprövande – det kan ta decennier att nå konkreta resultat. Det vet mikrobiologerna Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm som sedan 1970-tale...

Nyhet 9 april 2019

Helena Östlund

Helena Lindholm blev intresserad av människors olika villkor när hon som tonåring hemma i Mölndal såg sina romska skolkamrater diskrimineras. Och intresset för palestinsk identitet...

Nyhet 19 mars 2019

Helena Östlund

Biologen Alexandre Antonelli ledde en framgångsrik forskargrupp i Göteborg inom biologisk mångfald när han fick ett erbjudande som inte gick att motstå: att bli forskningschef vid ...

Nyhet 19 februari 2019

Helena Östlund

Tvärvetenskapligt samarbete kan ge resultat som aldrig gått att uppnå annars. Som när danska genetiker fann världens äldsta dna-spår av pest i benfragment – 18 år efter att arkeolo...

Nyhet 12 december 2018

Helena Östlund

Yngre forskare coachar doktorander och postdoktorer – en satsning för att utveckla ledarskap och kompetens på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Något som är till nytta för både coac...

Nyhet 24 oktober 2018

Helena Östlund

Den svenske polarforskaren Johan Gunnar Andersson kallades 1914 till Kina som regeringens rådgivare i gruvfrågor. Där var han med om att bygga upp kinesisk naturvetenskaplig forskn...

Nyhet 22 oktober 2018

Helena Östlund

Fältforskningsstationer ger forskare möjlighet att komma nära det som ska studeras. De är viktiga nav där fruktsamma samarbeten kan uppstå. Tidigare har det inte funnits mycket for...

Nyhet 19 september 2018

Helena Östlund

Mikroorganismer finns överallt i vår värld och spelar en viktig roll i naturliga ekosystem. Trots detta är mycket ännu okänt, om vilka som finns och om deras funktion. Den internat...

Nyhet 22 augusti 2018

Helena Östlund

Invandring är en av de frågor som intresserar väljare allra mest detta valår. Frågan är också en av de mest polariserade. Det gör att migrationsforskarna kommer i fokus. Torun Öste...

Nyhet 7 juni 2018

Helena Östlund

Vem ska styra över forskningens inriktning? Över vilka forskare som får medel – och för vilken forskning? En grannlaga uppgift där de valda har stort inflytande. Nu har valprocesse...

Nyhet 29 maj 2018

Helena Östlund

Forskningsfrågor verkar inte intressera väljarna – i varje fall inte av opinionsundersökningar att döma. Men är det verkligen så eller tiger hälsan still?

Nyhet 4 april 2018

Helena Östlund

Hur kunde en textilbygd på fallrepet som Borås börja blomma igen? Och vad krävs för att organisationer och företag ska klara kriser? Det kan forskningsfältet organisatorisk resilie...

Nyhet 16 januari 2018

Helena Östlund

Annika Ekdahl förenar konstnärskap med ett vetenskapligt utforskande, i sin jakt efter hjorten som motiv i gobelänger. Hennes stora bildvävar visas just nu på Prins Eugens Waldemar...

Nyhet 20 november 2017

Helena Östlund

Att ta hjälp av en författare och använda skönlitterära grepp kan vara ett sätt att presentera vetenskap mer levande. Det gjorde en grupp forskare i företagsekonomi när de skulle s...

Nyhet 16 november 2017

Helena Östlund

Forskarna på institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala vill bli bättre på att skriva. Ge språket tid och plats och möjlighet att utvecklas. Därför har författaren Magnus...

Nyhet 14 november 2017

Helena Östlund

Det vetenskapliga språket har blivit allt krångligare. Det visar fyra unga forskare som på sin fritid undersökt drygt 700 000 vetenskapliga texter från 1800-talet och fram till ida...

Nyhet 19 oktober 2017

Helena Östlund

Mänskliga kvarlevor har i forskningens namn samlats in under hundratals år. Inte alltid med etiskt försvarbara metoder. Nu arbetar museer och institutioner med att inventera sina s...

Nyhet 17 oktober 2017

Helena Östlund

De artrika bergstrakterna i Yunnan har lockat europeiska botaniker under sekler. Växtinsamlandet var närmast ett rofferi i början av 1900-talet. Idag samarbetar istället växtforska...

Nyhet 22 augusti 2017

Helena Östlund

En långväga forskningsresa under tuffa omständigheter – men samtidigt rätt bekvämt. Zoofysiologen Michael Axelsson kom nyligen hem från sin åttonde tur till Antarktis, denna gång f...

Nyhet 19 juni 2017

Helena Östlund

Små självgående havsglidare ger den marina forskningen helt nya möjligheter. Sverige har hittills inte haft några sådana, utan forskarna har varit hänvisade till kostsam och storsk...

Nyhet 30 maj 2017

Helena Östlund

Synkrotronljusanläggningen Max IV i Lund kommer att ge helt nya möjligheter till forskning – inom många olika fält. Ett exempel är Oxana Klementieva och hennes kolleger som använde...

Nyhet 7 februari 2017

Helena Östlund

Teknik som utvecklats för nöjesindustrin passar utmärkt inom kulturarvsforskningen. Tack vare 3D-teknik kan forskare och allmänhet gå in i sedan länge försvunna träkyrkor eller kom...

Nyhet 2 februari 2017

Helena Östlund

Nu byggs ESS – Sveriges största forskningssatsning någonsin – utanför Lund. När den tas i bruk 2023 blir den världens bästa neutronspridningsanläggning. ESS kommer att skapa helt n...

Nyhet 26 januari 2017

Helena Östlund

Vägen från lovande forskningsresultat till praktisk nytta kan se väldigt olika ut. Curie har pratat med en forskare och en innovatör med helt skilda erfarenheter av den här processen.

Nyhet 31 augusti 2016

Helena Östlund

Humanister har många kompetenser, som kulturell förståelse, kreativt tänkande och språkförmågor. Ändå är det av tradition oftast ekonomer, ingenjörer och jurister som efterfrågas i...

Nyhet 13 juni 2016

Helena Östlund

Forskare producerar årligen stora mängder intressanta data. Data som skulle kunna återanvändas – om det var känt att de existerade. Svensk nationell datatjänst, SND, driver nu ett ...

Nyhet 12 maj 2016

Helena Östlund

Kurt Stenudd har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att framgångsrikt hjälpa Chalmers forskare att söka EU-pengar. Det han inte vet om regler och rutiner är inte värt att veta....

Nyhet 26 april 2016

Helena Östlund

Totalt 70 000 visningar på Wikipedia under en månad – om ett smalt men banbrytande forskningsresultat. Det blev effekten när forskarna arbetade medvetet med pressmeddelanden och up...

Nyhet 25 april 2016

Helena Östlund

Pilotprojektet Kriterium ska ge nytt liv åt genren vetenskapliga böcker på svenska. Genom en enhetlig granskningsprocess och publicering med open access byggs nu en ny nationell in...

Nyhet 21 mars 2016

Helena Östlund

Hans konstnärliga arbete genererar forskningsfrågor – som i sin tur leder till nya konstnärliga projekt. Carl Unander-Scharins olika intressen influerar ständigt varandra. Nu har h...

Nyhet 2 februari 2016

Helena Östlund

På nätet, i historiska samlingar och i arkiv finns oändliga mängder material. Men mycket är svårtillgängligt för forskare. Tack vare forskningsinfrastrukturen Swe-Clarin kommer det...

Nyhet 16 december 2015

Helena Östlund

Forskare som är hotade i sina hemländer kan få skydd genom det internationella nätverket Scholars at Risk . Två utsatta forskare är just nu verksamma vid Göteborgs universitet ta...

Nyhet 3 november 2015

Helena Östlund

Forskningens meriteringssystem bidrar till att göra det vetenskapliga språket svårtillgängligt och tråkigt. Men det finns forskare som vill kommunicera på andra sätt. Som ifrågasät...

Nyhet 9 juni 2015

Helena Östlund

Ett tydligt karriärsystem för att slippa en otrygg arbetssituation. Och tid att utveckla egna forskaridéer. Det kräver unga forskare som nu organiserat sig i National Junior Facult...

Nyhet 26 maj 2015

Helena Östlund

Medborgarforskning involverar allt fler. Det har blivit en gyllene möjlighet för forskare att få hjälp med sådant som de inte hinner med – ens under en livskarriär. Det hela börjad...

Nyhet 21 maj 2015

Helena Östlund

Biologen Nalini Nadkarni arbetar passionerat för att nå ut med sin forskning till människor som inte står vetenskapen nära. Hon och hennes forskarteam engagerar både medlemmar i re...

Nyhet 19 maj 2015

Helena Östlund

Forskare som anställs vid California Academy of Sciences i San Francisco förväntas inte bara vara excellenta inom sitt eget fält – utan också duktiga kommunikatörer. Alla bidrar på...

Nyhet 8 januari 2015

Helena Östlund

Den iransk-amerikanska matematikern Maryam Mirzakhani har som första kvinna tilldelats Fieldsmedaljen, matematikens motsvarighet till Nobelpriset. - Detta är ett stort genombrott ...

Nyhet 9 januari 2014

Helena Östlund

Vetenskap och musik, människa och natur hänger intimt samman och befruktar varandra i ett kreativt samspel. Det är idén bakom sångerskan Björks utbildningsprogram Biophilia för bar...

Nyhet 18 februari 2013

Helena Östlund

När Science rankade de främsta vetenskapliga artiklarna 2012 kom en studie där svenska forskare medverkar bland de tio bästa. Teamets forskning kan bidra till att ta fram nya läkem...

Nyhet 28 juni 2012

Helena Östlund

Assi Süer hoppas få vara med om att upptäcka liv i rymden eller en ny himlakropp. Ända sedan hon var 13 år har hon varit fascinerad av rymden och hennes astronomiblogg läses av många.