Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Göran Frankel

Nyhet 31 augusti 2021

Göran Frankel

Kan rymdforskning verkligen utvecklas till ett starkt forskningsområde inom humaniora och teologi? Ja, menar lundaforskarna bakom den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Space ...