Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Dag Kättström

Nyhet 31 oktober 2017

Dag Kättström

På Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel handlar arbetet om att bereda vägen för svenska forskare och lärosäten inom EU och öka insikterna på hemmaplan om vad som hä...

Nyhet 26 juni 2017

Dag Kättström

Den traditionella politikerveckan i Almedalen lockar 40 000 besökare till Gotland första veckan i juli. Många forskare bidrar med kunskap och perspektiv i seminarierna om samhällsf...

Nyhet 4 maj 2017

Dag Kättström

Forskare måste diskutera fakta, för fakta talar inte för sig själv. Det menar vetenskapshistorikern Naomi Oreskes. – Vi måste våga visa känslor och våra värderingar.

Nyhet 27 april 2017

Dag Kättström

De ska ta fram beslutsunderlag åt regeringen, skapa förståelse mellan forskare och politiker och fungera som ett bollplank i forskningspolitiska diskussioner. Curie har tittat närm...

Nyhet 9 februari 2017

Dag Kättström

Nu har datorprogram börjat användas som stöd för att utvärdera metod och statistik vid granskningen av vetenskapliga artiklar. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens ...

Nyhet 12 april 2016

Dag Kättström

Digitaliseringen börjar rulla in på allvar. Svenska universitet borde ta en ledande roll i den omställning i samhället som krävs, menar Darja Isaksson som sitter i regeringens inno...

Nyhet 15 mars 2016

Dag Kättström

Afrikas andel av världens forskningspublikationer ligger runt en procent, men hungern efter högre utbildning är stor över hela kontinenten. Där statliga system inte har förmått möt...