Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Charlie Olofsson

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Nyhet 3 juni 2024

Charlie Olofsson

Deras kompetens behövs på den svenska arbetsmarknaden − internationella doktorander och postdoktorer som forskar i Sverige. Forskarna vill stanna och är öppna för jobben inom indus...

Nyhet 13 maj 2024

Charlie Olofsson

Gör det möjligt för fler forskare att ha förenade anställningar. Och förläng tiden som får gå mellan disputation och anställning som biträdande lektor. Regeringens förslag för ökad...

Nyhet 18 mars 2024

Charlie Olofsson

Som litet land är det svårt att konkurrera internationellt inom AI. De som driver på utvecklingen i Sverige ser ändå nischer där vi kan bli världsledande. − Jag tror att vi ska ha...

Nyhet 5 februari 2024

Charlie Olofsson

Allt mer forskning som berör samer görs i samverkan med samiska organisationer, men det är ingen självklarhet. I länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada är samverkan däremot ...

Nyhet 12 december 2023

Charlie Olofsson

Är det för svårt att stänga av studenter som stör undervisningen? För två år sedan gav en statlig utredning förslag på hur det kan göras lättare − nu är frågan aktuell på nytt.

Nyhet 11 oktober 2023

Charlie Olofsson

Mer än 20 statliga forskningsfinansiärer kokas ner till tre. Det är förslaget i betänkandet från Forskningsfinansieringsutredningen (Fofin), som nu lämnats till regeringen.

Nyhet 10 oktober 2023

Charlie Olofsson

Regeringens beslut att dra in de öronmärkta medlen till utvecklingsforskningen har väckt starka reaktioner. En av kritikerna är Mats Benner, professor i forskningspolitik och rekto...

Nyhet 16 augusti 2023

Charlie Olofsson

Med ett tydligt framtidsfokus kliver Anna Valtonen på som ny rektor för Konstfack. Hon tror att den nordiska konstforskningen kan sticka ut och inspirera genom att vara modig och r...

Nyhet 14 juni 2023

Charlie Olofsson

I 20 år har Sverige och Rwanda har haft ett samarbete där rwandiska forskare har utbildats vid svenska lärosäten. Nu kliver Mälardalens universitet in som en partner efter ...

Nyhet 19 april 2023

Charlie Olofsson

I tvärvetenskapliga samarbeten kan den konstnärliga forskningen bidra med kreativa metoder och vidgat perspektiv. − Alla fält är styrda av vissa konventioner och den konstnärliga ...

Nyhet 7 mars 2023

Charlie Olofsson

Vad händer med karriären när forskare och uppfinnare får barn? I ett stort nordiskt projekt undersöks om antalet publiceringar och patent sjunker under småbarnsåren, och hur det i ...

Nyhet 20 februari 2023

Charlie Olofsson

Vid National Aerospace University i Charkiv utbildas framtidens ukrainska experter på it-säkerhet. De behövs för att skydda landet i cyberkriget, men undervisningen kan när som ...

Nyhet 14 februari 2023

Charlie Olofsson

Att utmana cancelkulturen och ändra migrationsreglerna. Det står högst på den politiska agendan för utbildningsminister Mats Persson (L). Han har själv disputerat och tycker det är...

Nyhet 15 november 2022

Charlie Olofsson

Nu är arbetet igång med den statliga utredningen av hur forskningsmedel ska fördelas i framtiden. − Det nuvarande systemet har inga uppenbara brister, men det kanske kan leverera...

Nyhet 27 september 2022

Charlie Olofsson

Hur ska fler forskare kunna bidra med sin kompetens inom olika delar av samhället? En statlig utredning undersöker nu hur forskares rörlighet på arbetsmarknaden kan öka. Läs den f...

Nyhet 27 september 2022

Charlie Olofsson

Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond, lämnade akademin för museivärlden. Miljöteknikforskaren Pontus Cerin har återvänt efter fem år på en myndighet. Båda önskar att fler...

Nyhet 17 augusti 2022

Charlie Olofsson

Den tredje uppgiften är egentligen den första, menar Louise Bringselius och Jonna Bornemark. Vid Institute for public affairs testas nya sätt att nå ut i debatten och skapa möte...

Nyhet 31 maj 2022

Charlie Olofsson

Kriser är destruktiva, men omvälvande händelser kan också väcka nya forskningsfrågor och sporra till utveckling. Det ser vi både från coronapandemin och under kriget i Ukraina, men...

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Den svenska universitetsvärlden har god beredskap för att ta emot ukrainska forskare. Det menar experter som Curie har pratat med.

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Flera stora forskningsprojekt inom klimatområdet läggs på is som en följd av sanktionerna mot Ryssland. Det får konsekvenser för forskarnas möjligheter att bidra med ny kunskap om ...

Nyhet 26 april 2022

Charlie Olofsson

Det har blivit vanligare att andra länders stater blandar sig i verksamheten vid svenska lärosäten. När de politiska spänningarna i världen ökar behöver säkerhetsarbetet vid lärosä...

Nyhet 17 mars 2022

Charlie Olofsson

Det finns en stark vilja inom akademin att stötta det ukrainska forskarsamhället. Enskilda svenska forskningsledare agerade snabbt när flyktingströmmen växte och har gjort plats i ...

Nyhet 16 mars 2022

Charlie Olofsson

Beslutet att stoppa alla forskningssamarbeten med ryska och belarusiska institutioner innebär att flera utbyten har avbrutits. Internationella samarbeten inom rymd- och polarforskn...

Nyhet 22 februari 2022

Charlie Olofsson

Det finns en lång tradition av samarbete mellan forskare i Norden, men nu blickar många istället ut mot Europa. Har det nordiska samarbetet spelat ut sin roll? Curie har frågat någ...

Nyhet 14 februari 2022

Charlie Olofsson

LTU-forskaren Jesper Martinsson har tagit fram ett verktyg som kan lokalisera jordskalv i gruvor. Nu lämnar han akademin och tar med forskningsresultaten in i det egna företaget. T...

Nyhet 12 januari 2022

Charlie Olofsson

Den konstnärliga forskningen skapar debatt både inom konstvärlden och i akademin. Nu behövs större fokus på forskningsresultaten och den kunskap som genereras inom fältet. Det mena...

Nyhet 18 november 2021

Charlie Olofsson

Vetenskapsrådet har beslutat att etablera en ny organisation för att möta det växande behovet av storskalig beräkning och datahantering inom forskningen. I dagsläget sköts dessa tj...

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

I somras skärptes kraven för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den nya migrationslagen kan få stora konsekvenser för många av landets doktorander.

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

Den nya migrationslagen har ryckt undan mattan för tusentals doktorander som plötsligt inte längre kan räkna med en framtid i Sverige. Vissa har redan flyttat utomlands. Andra tvin...

Nyhet 22 september 2021

Charlie Olofsson

Sverige har satsat nästan lika mycket pengar på forskning om covid-19 som de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt kartläggningen finns också stora skillnader i hur länderna...

Nyhet 1 september 2021

Charlie Olofsson

I Sverige finns många privata stiftelser som finansierar forskning, men vilka är egentligen personerna bakom pengarna? Och hur går det till när stiftelserna fördelar sina priser oc...

Nyhet 17 juni 2021

Charlie Olofsson

I tidiga tonåren skrev Louise Bringselius en insändare om att personalen inom offentlig sektor måste få mer att säga till om. Intresset för organisation och ledning väcktes tidigt ...

Nyhet 16 juni 2021

Charlie Olofsson

Kvinnor som vill göra karriär inom akademin möter fortfarande större hinder än män, men skillnaderna har jämnats ut. Bilden att kvinnor lämnar akademin i större utsträckning stämme...

Nyhet 10 maj 2021

Charlie Olofsson

Veterinärmedicinen och humanmedicinen brukar betraktas som ”skilda världar”, men under coronapandemin har dessa världar mötts. När ett covidtest ska analyseras spelar det faktiskt ...

Nyhet 6 april 2021

Charlie Olofsson

Forskare vid svenska lärosäten publicerar allt fler vetenskapliga artiklar medan bokutgivningarna går ner. Det är en av trenderna som framträder i en ny statistikdatabas från UKÄ.

Nyhet 9 mars 2021

Charlie Olofsson

Hedersdoktorer har utsetts vid svenska universitet sedan mitten av 1800-talet och traditionen är fortfarande stark. I början var utnämningarna få, men med tiden har lärosätena bliv...

Nyhet 16 februari 2021

Charlie Olofsson

Konkurrensen är stor mellan forskare som är i början av karriären och drömmen om att bli självständig och få leda sina egna projekt kan kännas avlägsen. Uthållighet är en av de vik...

Nyhet 1 februari 2021

Charlie Olofsson

I november blev Fredrik Charpentier Ljungqvist docent i naturgeografi vid Stockholms universitet. Han är sedan tidigare även docent i historia. Det gör honom till en udda fågel i f...

Nyhet 25 november 2020

Charlie Olofsson

Gonçalo Castelo-Branco och hans forskargrupp vid Karolinska institutet har gjort banbrytande upptäckter om hur cellerna i hjärnan fungerar. Det kan leda till nya behandlingar av de...

Nyhet 9 september 2020

Charlie Olofsson

Trots omfattande jämställdhetssatsningar har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat vid flera universitet och högskolor. Regeringen har satt upp mål för att öka an...

Nyhet 10 juni 2020

Charlie Olofsson

När coronapandemin drog in över Europa flyttade forskningsrådens möten ut på nätet. Att bedöma forskarnas ansökningar vid digitala möten sågs som en nödlösning, men det har gått bä...

Nyhet 12 maj 2020

Charlie Olofsson

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem. Curie har tittat närmare på hur några...

Nyhet 11 februari 2020

Charlie Olofsson

Om Storbritannien lämnar EU:s forskningssamarbete behövs nya satsningar för att säkra utbytet mellan svenska och brittiska forskare. Det menar flera experter. För Astrid von Mentze...

Nyhet 5 februari 2020

Charlie Olofsson

Storbritannien har formellt lämnat EU men många frågor hänger fortfarande i luften. Efter tre och ett halvt års berg- och dalbana väntar brittiska forskare på avgörande besked om h...

Nyhet 22 januari 2020

Charlie Olofsson

Metoo blev en ögonöppnare för många och starten på flera satsningar mot sexuella trakasserier inom akademin. Lisa Salmonsson, som ledde #akademiuppropet, tror att det har blivit lä...

Nyhet 14 oktober 2019

Charlie Olofsson

I en tid då nästan alla dörrar in i akademin var stängda för kvinnor lyckades ändå några ta sig fram. Flera av de första kvinnorna som gjorde forskarkarriär i Sverige hittar vi par...

Nyhet 28 augusti 2019

Charlie Olofsson

I början av augusti genomfördes den största återbegravningen av samiska kvarlevor hittills i Sverige. Det sätter nytt ljus på frågan om hur universitet och museer ska hantera sina ...

Nyhet 27 augusti 2019

Charlie Olofsson

Det ”akademiska hushållsarbetet” stjäl tid från forskningen och ger inga meriter. Det handlar om osynliggjorda arbetsuppgifter som främst utförs av kvinnor.

Nyhet 21 augusti 2019

Charlie Olofsson

Män dominerar fortfarande i den akademiska toppen, det visar en rapport från stiftelsen Allbright . I synnerhet vid de tekniska lärosätena är kvinnor kraftigt underrepresenterade...

Nyhet 24 april 2019

Charlie Olofsson

Är det okej att som forskare kartlägga människors etnicitet eller hudfärg? Frågan om jämlikhetsdata väcker starka känslor i forskarvärlden.