Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Anja Castensson

Nyhet 13 mars 2023

Anja Castensson

Hur gör forskningsfinansiärernas pengar mest nytta? Ett sätt att hitta rätt strategi för hur medlen ska fördelas kan vara att intervjua forskare och analysera databaser. Så gjorde ...

Nyhet 21 oktober 2020

Anja Castensson

En gång sågs tecknade serier som skräpkultur, men nu har de tagit plats inom humanistisk forskning. I Sverige har den första hedersdoktorn i fältet utsetts på Malmö universitet: Pa...

Nyhet 10 juni 2020

Anja Castensson

Myndigheternas hantering av coronapandemin ska vila på vetenskaplig grund. Hur använder de sig av forskning i beslutsfattandet och vilken roll har forskare spelat? Curie har frågat...

Krönika 9 december 2019

Krönika av vetenskapsskribenten Anja Castensson om sin kärlek till tecknade serier och hur de kan gestalta forskning.

Nyhet 21 november 2018

Anja Castensson

Ordet standardisering får många att tänka på skruvar och muttrar, men i stort sett alla processer kan standardiseras, som till exempel patientdelaktighet i vården. Forskningsresult...

Nyhet 5 september 2018

Anja Castensson

I januari 2019 sjösätts en ny etikprövningsmyndighet för att godkänna forskningsprojekt på människor. Curie har pratat med Johan Modin, särskild utredare för inrättandet av myndigh...

Nyhet 5 april 2017

Anja Castensson

Forskning på svenska lärosäten finansieras till största delen av offentliga medel, men privata donationer spelar en viktig roll. –Trenden mot mer privatdonationer har varit stark ...

Nyhet 4 april 2017

Anja Castensson

Gräsrotsfinansiering, crowdfunding , handlar om att med hjälp av internet samla in pengar. Fenomenet omsätter mer för varje år och har även blivit ett sätt för forskare att skaff...

Nyhet 15 mars 2017

Anja Castensson

På nätet växer nu en ovanlig kombination av konst och forskning fram: ERC comics . Tanken är att locka nya målgrupper, ovana vid forskning. Europeiska forskningsrådet, ERC, finan...

Nyhet 19 januari 2017

Anja Castensson

Curie har pratat med forskare som delar språkdata, vattenmodeller och DNA-sekvenser över hela världen. De praktiska utmaningarna ser olika ut beroende på forskningsfält, men gemens...

Nyhet 17 januari 2017

Anja Castensson

Forskningsdata görs allt oftare tillgängliga på nätet. Trenden stöds av såväl EU-kommissionen och regeringen som av olika forskningsfinansiärer. Men utvecklingen kräver också att m...

Nyhet 10 november 2016

Anja Castensson

Oron är stor bland brittiska forskare inför att landet ska lämna EU. Brittisk forskning får stora anslag från EU och den fria rörligheten av arbetskraft underlättar rekrytering av ...

Nyhet 8 november 2016

Anja Castensson

I juni röstade 52 procent av det brittiska folket på att Storbritannien ska gå ur EU. Valresultatet slog ned som en bomb bland landets forskare som gynnats av medlemskapet. Curie r...

Nyhet 21 januari 2016

Anja Castensson

Pressen att publicera så många artiklar som möjligt i de mest högrankade tidskrifterna är stor. Ibland går det för fort. Forum som Retraction Watch och Pub Peer öppnar för kr...

Nyhet 19 januari 2016

Anja Castensson

Vetenskapliga tidskrifter spelar en central roll vid publicering. Men det är inte den enda vägen att utbyta forskningsresultat. Ett annat sätt är att lägga upp resultaten på en gem...

Nyhet 11 januari 2016

Anja Castensson

Dagens system för vetenskaplig publicering skapades i en tid när artiklarna var få och pressen att publicera lägre. Idag spelar tidskrifters ranking en allt större roll och problem...

Nyhet 14 oktober 2015

Anja Castensson

Idag är det högskolan själv som utreder vid misstanke om forskningsfusk. Det finns flera brister i systemet och regeringen tillsatte i början av oktober en utredning för att kartlä...

Nyhet 8 oktober 2015

Anja Castensson

Forskaren Mattias Lundbergs podd Den svenska musikhistorien har engagerat allmänheten, lockat studenter och vann nyligen Stora radiopriset. Men utan ett stipendium från 1800-tal...

Nyhet 20 augusti 2015

Anja Castensson

Stor oljeläcka, skogsbrand eller orkan. När katastrofen drabbar är det en fördel att ta hjälp av forskares kunskap eller samla de data som bara finns medan katastrofen pågår. Det i...

Nyhet 27 april 2015

Anja Castensson

För tio år sedan publicerade han artikeln ”Why most published research findings are false”. Idag ger många studier honom rätt. John Ioannidis, professor i medicin, epidemiologi och...

Nyhet 3 december 2013

Anja Castensson

Idag utreder högskolorna själva misstänkt forskningsfusk, men regelverket är otydligt och det finns risk att fusk sopas under mattan. Sveriges universitets- och högskoleförbund och...