Vetenskap som verktyg för fred

2016-02-15

Att stärka forskningen i utvecklingsländer är en utmaning i sig. I regioner som dessutom är isärslitna av konflikt och våld blir det ännu svårare, men där kan så kallad vetenskapsdiplomati bryta låsta positioner.

Forskare från Mellanöstern som bjudits in till AAAS var eniga om att gemensamma forskningsprojekt har stor potential att på sikt motverka den tragiska spiralen av motsättningar i regionen. Men då behövs omvärldens hjälp.

–  Svenska universitet har möjlighet att göra direkt skillnad genom att initiera samverkan med universitet i Mellanöstern och starta projekt över konfliktgränserna, säger forskaren Ron Naaman på Weizmann Institute of Science i Israel.

Han anser att det behövs en katalysator i omvärlden, men att det är viktigt att inte överföra ett färdigt koncept utan hitta ett väl definierat område och stödja utvecklingen av det. Ett exempel kan vara solcellsforskning som då helst ska resultera i färdiga anläggningar.

– För att åstadkomma förändring i Mellanöstern behövs allmänhetens stöd. Därför är det viktigt att det går att se resultat av gemensamma projekt.

Den palestinske forskaren Yousef Najajreh på Al-Quds University i östra Jerusalem höll med om att forskningssamarbeten är en väg framåt, men han har en mörkare bild av läget än Ron Naaman.

– Grundläggande forskning existerar knappt i Palestina. De som börjar flyttar till väst. Vi kan inte göra det här själva, det måste till globala program. Vi behöver ett storskaligt samarbete med flera partners, säger Yousef Najajreh.

Ett exempel på samarbete är ett projekt kring vattenförsörjningen i området. Israeliska, palestinska och jordanska forskare kartlägger gemensamt de hårt ansträngda vattentillgångarna. Det är initierat av tyska och amerikanska universitet, finansierat av Världsbanken och donationer, men drivs av de tre länder som har problemen. Charles Kolb är en av de amerikanska forskare som har initierat samarbetet och han anser att man måste vara tålmodig.

– Om du vill starta samarbeten måste du börja med samtal och hitta de gemensamma projekt som är möjliga att gå vidare med, säger Charles Kolb.

Yousef Najajreh håller med.

– För att vetenskapsdiplomati ska fungera måste man hitta ett ämne som är helt frånkopplat från politik. Problemet är att nästan allt är politik i Mellanöstern. Möjligen är biomedicin ett fält. Cancer drabbar oss alla.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter