Varning för hybris vid rådgivning

2016-02-15

Temat i diskussionen om vetenskaplig kommunikation i utvecklingsländer gick igen när vetenskaplig rådgivning diskuterades på AAAS. I en värld där behoven av gemensamma lösningar växer behöver även den vetenskapliga rådgivningen bli gränsöverskridande, men budskapet måste anpassas till lokala värderingar. Och då krävs lyhördhet.

– Vetenskapen kan inte förändra skillnader i världsåskådning, så rådgivning funkar bäst när forskaren inte är arrogant. Vetenskaplig hybris är ett problem, säger Peter Glucksman som är den nyzeeländska regeringens chef för vetenskaplig rådgivning.

Han är en av initiativtagarna till organisationen International Network for Government Science Advice, Ingsa, som arbetar med att utveckla formerna för vetenskaplig rådgivning. En viktig faktor är att forskaren bedömer sin egen plattforms trovärdighet i mottagarens ögon, liksom de juridiska och politiska processer som ska hantera rådet.

– Hur mycket vi än tror att vetenskap behandlas logiskt så är det inte så. När forskarna tror att de vet hur ett problem ska lösas, så har de kunskap om en del av systemet. Sedan återstår ett komplex av värderingar som kommer att påverka de råd forskaren ger. Vetenskapen måste lära sig hur man ska hantera detta, säger Peter Glucksman.

Ett exempel som panelen på symposiet Future directions for international science advice diskuterade var den infekterade GMO-frågan. Vetenskapssamhället kan visa att genetiskt modifierade växter har potential att förbättra miljarder människors liv med begränsade risker. Ändå är motståndet massivt i stora delar av världen. Vissa grupperingar kommer aldrig att backa, men gruppen som är påverkbar är större, anser Robin Grimes, som arbetar på den brittiska utrikesförvaltningen med internationell forskningsrådgivning.

– Det gäller att aldrig ge upp och fortsätta informera. Jag tycker att alla akademiker har ett ansvar att uttala sig om var forskningen står och vara aktiva i media för att nå ut. Det är det vi kan göra för att åstadkomma förändring, säger Robin Grimes.

 

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter