Så kan hela världen forska

2016-02-18

Det är lätt att bli uppgiven inför statistiken. Andelen publiceringar som kommer ur jättekontinenten Afrika orkar knappt över en procent och kvinnor i många delar av världen är helt utestängda från forskning. Men det finns tecken på att något håller på att hända.

Under ytan finns en enorm energi och rörelse. Inte minst ger digitaliseringen unga människor i utvecklingsländerna nya möjligheter till utbildning och forskning. Krafterna som försöker kanalisera energin och få igång utvecklingen behöver dock uppmärksamhet och stöd. Att AAAS haft Global Science Engagement som tema på årets stora konferens är ett steg på vägen.

Bloggen har bara kunnat spegla en bråkdel av allt som diskuterades i ämnet. Här kommer ett sista axplock spaningar från AAAS:

Internet blir helt centralt för att utvecklingsländerna ska komma ifatt. Supercourse är ett hjälpmedel på internet för afrikanska forskare. Där finns bland annat möjlighet till personlig rådgivning inför publicering, så att metoderna, formateringen och användningen av statistik kommer upp i den nivå som krävs. Initiativtagarna till Supercourse kommer från University of Pittsburgh och projektet drivs i samarbete med det nya biblioteket i Alexandria.

Internationella plattformar för forskare kan bidra till avspänning i konfliktdrabbade områden. Maltakonferensen är en återkommande mötesplats där forskare från hela Mellanöstern diskuterar möjliga samarbetsprojekt.

Det var illustrativt att höra professorn Bruce Lewenstein sitta och fundera högt över ett långt forskarliv. Han har rest runt i världen i över 40 år och älskar det, men har på senare tid allt mer frågat sig själv vad han gör i andra länder. Han kan inte sluta tänka att det inte är han utan människorna som lever på platsen som ska forska om den.

Förhoppningsvis kommer många av dessa människor till framtida AAAS-konferenser och berättar om sina resultat. För det finns allt mer att berätta om. Jad Abumrad från vetenskapspodden Radiolab gjorde ett mycket inspirerande framträdande på konferensens avslutande kväll. En av många insikter levererade han i form av geometri: ju mer vi vet desto mer finns det att forska om.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter