Det globala forskarsamhället

2016-02-11

Många forskare är vana vid att arbeta gränslöst och på olika platser i världen. Ändå saknas det internationella forskningssamarbete som behövs för att lösa växande globala problem, anser det amerikanska samfundet för vetenskapens framsteg, AAAS. De har valt “Global Science Engagement” som tema för årets AAAS Meeting i Washington, D.C. 11-15 februari. Curie är på plats och rapporterar i denna blogg från diskussionerna.

– Det krävs ökat internationellt vetenskapligt samarbete för att lösa de omfattande globala utmaningarna. Det gäller till exempel mat- och vattensäkerhet, epidemier, klimatförändringar, naturkatastrofer och energi, konstaterade Geraldine Richmond, nytillträdd ordförande för AAAS, i sitt invigningstal.

Vägen dit är enligt Geraldine Richmond att stärka banden mellan forskare och institutioner i utvecklingsländer och den rikare världen genom ett öppet samarbete baserat på tilltro och ärlig respekt. På det sättet kan talanger som inte ens har tillgång till vetenskapliga tidskrifter på sikt bli publicerade. Hon påminner också om alla de flickor som i stora delar av världen bygger kunskap och nyfikenhet i skolan, men som därefter inte har någon möjlighet att låta talangen blomma ut i en forskargärning.

– De strukturer som håller kvinnorna tillbaka är svåra att påverka, men inte omöjliga. Vägen dit är internationella partnerskap och nytänkande lösningar som inkluderar forskare från olika samhällen, kulturer och kön. Trots nedskärningar och isolationistiska tankegångar måste vi inse att internationella satsningar är lika viktiga som inhemska, säger Geraldine Richmond.

De frågeställningar som hörs i den svenska forskningsdebatten går igen i det internationella perspektivet. Hur ska forskningsresultat omsättas politiskt? Hur stärks samverkan mellan forskning och företag? Hur ska resurser styras och talanger stöttas? Ingen har facit, men det finns många erfarenheter som kan spridas i ett internationellt samtal.

AAAS är en plats för dessa samtal. Som vanligt handlar det stora årliga mötet som drar tusentals deltagare om alla möjliga vetenskapliga discipliner, men temat globalt engagemang är en röd tråd. Ur mängden av symposier kommer bloggen bland annat att rapportera om situationen för forskningen i Afrika och Mellanöstern, nya idéer kring Open Science och exempel på internationaliserade institutioner för vetenskaplig rådgivning.

Geraldine Richmond invigningstalar på AAAS.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter