Pengar och kreativitet

2013-10-21

I de två tidigare inläggen på denna blogg har jag skrivit om de negativa effekter pengar har för oss som människor. En viktig anledning till att jag tar upp detta ämne är att vi ofta med självklarhet förutsätter att pengar är något eftersträvansvärt. Något som ska minska våra problem och leda till lycka. Läser man kvällstidningarnas löpsedlar eller så kallad självhjälpslitteratur eller går till någon ekonomisk rådgivare så kretsar just nu mycket kring hur du kan tjäna mer pengar och bli rik.

För att kunna tjäna mer pengar efterfrågar företag och organisationer idag ofta kreativa idéer. Kreativitet har blivit ett modebegrepp. För företag och organisationer ska kreativa idéer leda till bättre erbjudanden eller nya sätt att behålla och vinna nya kunder. Det är inget fel i detta. Naturligtvis ska företag sträva efter att hela tiden bättre tjäna sina kunder. Problemet ligger istället i hur de försöker stimulera till kreativa idéer.

Det vanligaste incitamentet i organisationer är idag nämligen just pengar. Är du kreativ blir du belönad på olika sätt, med ersättningar, ökad lön eller bonus. Tyvärr visar forskning att pengar är ett dåligt sätt att organisera för ökad kreativitet.

I en studie publicerad i ansedda Review of Economic Studies bad Ariely (et al) personer på gatan att lösa ett problem som krävde kreativ förmåga. Den första gruppen fick höra att problemet uppfattades som spännande och roligt av andra personer och blev tillfrågade om de också ville försöka lösa problemet. Den andra gruppen fick veta att om de lyckades lösa problemet skulle de få motsvarande två veckors lön i ersättning. Och den tredje gruppen skulle få fem månadslöner i ersättning om de lyckades lösa den kreativa uppgiften.

Vilken grupp tror du lyckades bäst? Precis som jag tror du anar var det gruppen som tog sig an problemet för att det kunde vara roligt och spännande som hade de bästa lösningarna. När pengar kommer in i bilden verkar det förstöra vår kreativa förmåga och vi börjar tänka på ett mer strömlinjeformat sätt. Har vi däremot roligt och känner stimulans tar vi in fler perspektiv och nyanser och lösningarna blir därmed mer kreativa.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter