Inspirera dina studenter att stanna kvar och doktorera

2019-03-29

En doktorstitel kan leda till de roligaste, mest utmanande och intressanta arbeten. Det här kan tyckas självklart, men en student utan en personlig relation till forskning och bra insikt i framtida karriärvägar kan inte veta detta. Insikten måste komma utifrån och ett frö måste sås av någon annan. Den frösådden bör institutionen stå för.

Studenter som gått institutionens egen grundutbildning bär på den kunskap som institutionen vill odla. Om studenten stannar kvar som doktorand kan den kunskapen effektivt vidareutvecklas. Givetvis är bidrag utifrån oumbärliga, men visst finns det ett stort värde i att knyta de egna studenterna till sig.

Varken i Tyskland eller Sverige är det en självklarhet bland teknikintresserade unga att doktorera, det är snarare ett beslut som växer fram ganska långsamt. Min erfarenhet är dock att det finns en avgörande skillnad mellan hur fröet till tekniska forskarstudier sås hos studenter i de båda länderna.

Jag har personlig erfarenhet från tre olika forskargrupper vid KTH där endast en minoritet av doktoranderna kom från det egna universitetet. I min nuvarande forskargrupp vid Technische Universität i Dortmund är situationen den omvända.

Bara fyra av gruppens 21 doktorander har inte studerat vid detta lärosäte. Det är en regel – inte ett undantag – att mer än 80 procent av doktoranderna kommer från det egna universitetet. Främst beror det på att studenter redan under sina examensarbeten tas upp i forskargrupperna. De blir alltså tillfrågade om de vill stanna kvar och doktorera innan de har tagit sin examen, snarare än att de väntar på att tjänster ska lysas ut.

Vad som är den optimala andelen egna studenter kan givetvis diskuteras, men jag tror att universiteten vinner en hel del på att bygga vidare på den kunskapsbas som man lagt grunden till genom utbildningen. Inte nog med att de nya doktoranderna snabbt kan komma in i undervisningssysslor och den egna forskningen, de får dessutom chansen till en karriärväg de själva kanske inte hade kommit på. Institutionen går inte miste om den internationella dimensionen heller. Många av mina kolleger kom från andra länder och universitet när de påbörjade sina masterstudier vid TU Dortmund.

Därför är min uppmaning till tekniska högskolor och universitet i Sverige: Inspirera fler av era studenter till forskarstudier och få fler att doktorera vid det egna lärosätet – det vinner alla på!

3 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Semida Silveira

  Man behöver både kontinuitet och förnyelse. Vi kan försöka inspirera studenterna under master utbildningen inte minst när de jobbar inom ett projekt under ex-jobbet. Men myndighetsutövning tillåter inte att vi väljer studenter innna tjänsterna är utlysta.

  2019.04.02

 • Wouter van der Wijngaart

  I think that students should preferably go abroad for a PhD, it enriches their life. Personally, as a professor, the only thing I care about is the quality of the applicants. I see no particular value in having Swedish PhD students vs having students from different countries.

  2019.04.05

 • Marina Rantanen Modeer

  There are many layers to this subject. First of all I want to clarify,as I also wrote in the post, that I am not encouraging anyone to recruit students of any specific nationality - I too am a fond believer in merits and I think applicants should always be selected based on the quality of their applications. People should join from all over the globe to contribute to the best possible research outcomes. Through spending time in many different universities in many different countries I have learned many valuable lessons and I hope that many more will take the chance to benefit from doing the same. What I have also learned from spending time in other universities is the value of having at least some colleagues around that have a tacit understanding of what is taught and especially how it is taught in the specific group. I have also seen how important it is for professors to inspire their students - this way they will get even more high quality applications for the positions that are open in their respective groups. And this is what I am hoping to spread the word about.

  2019.04.08

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter