Sanningen är mellan dig och mig

2015-09-24

Jag vill tacka för tiden som bloggare i Curie med en dikt tillägnad poeten och Frälsningsofficeren Majken Johansson (1930-1993).

Till Majken Johansson

Vi ska öppna dagarna och fylla dem med jord.

Vi ska stå på varsin sida av den öppna dagen.

Med den öppna dagen emellan dig och mig,

smutsiga, besegrade, tidlösa.

Rinner dagarna. Oskadda, nej. Levande, ja – öppna

väggarna av jord, hjärtats muskel.

En skovel, ännu en gång: hjärta.

Vi menade hjärta, som skyfflar.

Vi menade verkligen hjärtats tunna mun.

Tungans röda sanning, ner i hjärtat,

käril, ämbar, menar varje dag ovan jord.

Sanningen är mellan dig och mig

en utdragen ton genom ansiktet.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter