Påvens ord ändrade allt

2015-01-14

Linné FLOW Centre, eller bara FLOW, är en forskningsmiljö inom strömningsmekanik vid KTH och bland det första som händer under mitt yrkesår 2015 är FLOW:s årsmöte. Under årsmötet samlas alla som verkar inom FLOW och vi ägnar ett intensivt dygn åt att berätta om vetenskapliga framgångar och frågeställningar, planera framtida samarbeten samt diskutera vetenskapsområdets framtid.

Jag har naturligtvis tänkt en hel del på det första inlägget i min blogg. En idé var att använda årsmötet som utgångspunkt och skriva om hur viktigt det är för mig som enskild forskare att höra till en stark forskningsmiljö inom mitt specialområde. Jag verkar alltså i en miljö där många kolleger fått internationella och nationella erkännanden som mycket framstående forskare och där det självklara målet är att vara bland de främsta i världen. Det ger fantastiska diskussioner på daglig basis, goda förebilder och öppnar upp möjligheter för mig som enskild forskare. En positiv spiral helt enkelt.

De senaste åren har jag mer och mer börjat jobba i tvärvetenskapliga team och då blir tillgången till denna excellens inom mitt eget forskningsfält ännu viktigare. Jag är övertygad om att den starka och högkvalitativa förankringen inom det egna fältet är en förutsättning för att kunna göra bra tvärvetenskapliga arbeten, god utbildning och andra samarbeten. Att börja med årsmötet och landa i denna diskussion var tänkt att bli en bra introduktion till min gästblogg i Curie.

Men 23 december publicerade DN ett citat av från påven Franciscus, där han enligt DN ger sin syn på ”hur intrigerande och känslolöst pappersvändande blivit ett kännetecken för Vatikanens byråkrati”. Påvens ord angavs som:

”Denna sjukdom tar över en människa och förleder en som själve Satan.”

Jag kunde inte låta bli att känna igen mig. Jag (och många kolleger med mig) har en känsla av att delar av organisationen vi verkar i fallit in i föreställningen att inte bara lagar och förordningar utan även administrativa processer i sig bör styra hur vi utför vår kärnverksamhet. Det tycker inte jag. Ur mitt perspektiv ska de administrativa processerna vara ett stöd för forskningen och utbildningen. Citatet från påven känns tröstande i så måtto att det visar att fler organisationer än den jag verkar i brottas med liknande problem!

Med detta önskar jag ett gott 2015!