Researching the Worlds Knowledge på British Library

2014-11-05

Befinner mig sedan några dagar tillbaka i London och mer specifikt på British Library. Jag är inte ensam; vi är runt  1200 läsare per dag som strömmar in till ett av världens största bibliotek för att ”explore/researching the World’s Knowledge” som deras motto lyder.  Dessutom använder 16 000 användare olika delar av bibliotekets nätresurser dagligen. Även om mottot är ett tydligt uttryck för landets koloniala historia och säger oss något om hur dagens kunskapsvärld och akademi är organiserad, så går det inte att bortse från att biblioteket rymmer enorma skatter (150 millioner ting, växer med omkring 3 miljoner ting/år) och att det är mycket användarvänligt, tillgängligt och viktigt.

För min del är det just nu deras oral history-samling som är intressant. Jag sitter och skriver på en artikel om hur fältet har utvecklats sedan 1960-talet, och har både tillgång till vetenskapliga studier och en mängd intressanta intervjuer att lyssna på. Dessutom snubblar en över inspirerande ljudklipp: alldeles nyss lyssnade jag exempelvis på  Christabel Pankhurst som 18/12 1908 talade om ”Suffrage for Women”. Historiens vingslag och en rejäl påminnelse om att det är vi människor som gör historien och samhället.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter