Med rosa pass i Tbilisi

2014-10-31

Med andan i halsen och ett rosa pass landade jag i måndags i Tbilisi, Georgien, för att workshopa om lokal demokrati och jämställdhet i två dagar (Tack Arlandapolisen för snabb hantering för oss som i brådskan packar ned fel pass.) Workshopen anordnades av Internationellt Centrum för lokal demokrati och var en del av ett så kallat ITP-program med fokus på lokal demokrati och östeuropa.  En av de viktiga frågorna som vi diskuterade handlade just om demokratisk infrastruktur (ja, jag vet att jag använder ordet infrastruktur ofta) och inte minst behovet av mötesplatser för utbildning och rådgivning kring grundläggande demokratiska rättigheter: lokaler av olika slag, webbsidor som samlar och sprider information kring viktiga frågor, databaser, kartor, bibliotek, konferenser, workshops, seminarium etc. Att göra demokrati innebär att bygga system, nätverk, utbildningar, informationscentrum med mera med mera som ger medborgarna möjlighet att leva ett så fullt liv som möjligt; att vara inkluderade i samhället och samhällsbygget. Det var vi rätt eniga om, vi från Ukraina, Georgien, Turkiet, Moldavien och Sverige.