Jämställdhet i arbetslivet/akademien

2014-10-10

Jämställdhet i arbetslivet/akademien måste vara ett av veckans tema – trots möjligheten att skriva något om Nobelpriset i litteratur. På radion i morse hörde jag den nya forskningsministern säga att regeringen vill införa en jämställdhetsbonus för universitet som ser till att öka andelen kvinnliga professorer (den ligger fortfarande på runt 25 procent). Detta uttalande kommer ett par dagar efter att jag som forskare deltog i ett morgonseminarium anordnat av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet där det presenterades två nya statliga offentliga utredningar kring frågorna, och samtidigt som jag i egenskap av prefekt tillsammans med ledningsgruppen satt igång arbetet med ny arbetsmiljöplan och jämställdhetsplan för institutionen.

När jag också ser att artikeln ”Mer jämställt i kyrkan än i akademien” är en av Curies mest delade artiklar, då börjar jag fundera över om vi nu faktiskt nått fram till en tidpunkt där det är dags att flytta fram positionerna ordentligen igen inom detta område – även inom akademien.

Jämställdhetsbonus, ett förslag som ursprungligen presenterades av Delegationen för jämställdhet i akademien (SOU 2011:1), är inte lösningen på problemen. Men som ekonomiskt incitament kanske en bonus kan bidra till att understryka hur betydelsefullt arbetet med jämställdhet är och därigenom ge det vardagliga arbetet på alla fronter nödvändigt stöd. För det är just ett systematiskt ständigt pågående jämställdhetsarbete, baserat på forskning och erfarenhet och med utgångspunkt i verksamheten som vi behöver – inom universitetet likväl som på andra arbetsplatser runt om i Sverige. Det är också därför vi behöver ett intersektionellt perspektiv på jämställdhetsarbetet för att ha möjlighet att lösa problemen och inte bedriva ett diskriminerande och villkorat jämställdhetsarbete. Som forskningen understryker, vi behöver synliggöra att jämställdhet och jämlikhet är relaterade frågor och inte särskilda (se t.ex. SOU 2014:34 för en översikt).

Det handlar om lika rättigheter och möjligheter för enskilda individer, men det handlar också om arbetsmiljö och kvaliteten i den verksamhet vi har, eller som det uttrycks i Stockholms universitets nuvarande jämställdhetspolicy: ”En jämställd studie-, forskar- och arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att studenter och anställda ska kunna prestera sitt bästa.”

Utredningarna, Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjlighet i arbetslivet samt Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet; finns att ladda ned på Delegationens webbsida: http://jamstalldhetiarbetslivet.se/

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter