Forskning är det som pågår medan vi sysslar med annat

2014-10-17

Nej, det är ju inte riktigt sant. För forskning kräver ju koncentrerad tid och konkret arbete som för en humanist handlar om att formulera problem, hitta/samla empiri, gå igenom källmaterial, läsa in sig på tidigare forskning och teori, analysera, sammanställa resultat, tolka, skriva, diskutera, ventilera med mera, med mera.

Men det är samtidigt så att forskning pågår medan vi sysslar med annat. För forskning är ju inte enbart att fokuserat arbeta med själva forskningsfrågan. Forskning kräver olika slags förberedelse/underhålls/efterarbete som att beställa böcker, ta fram artiklar, boka resor, boka in arkiv, boka möten, skicka in abstracts, söka forskningsmedel, planera konferenser, workshops, seminarium, beräkna budgetar, äta lunch med människor, dricka kaffe med människor, tala på föreningar, skriva kontrakt, guida gäster i Stockholm, be om publiceringstillstånd för bilder, skriva program, bygga nätverk, städa skrivbordet, bygga webbplatser, blogga med mera, med mera.

Just detta har min arbetsvecka varit helt fullt av: tusen små, små vardagssysslor som är relaterade till forskning men som inte är det vi vanligtvis förknippar med  forskning i sig. Men utan dessa vardagssysslor skulle forskningen i sig inte kunna genomföras. Jag skulle inte ha några texter att läsa, ingen konferens att åka till, inga seminarier att gå på. Just därför är det viktigt att vi synliggör allt vad vi gör, och inte fortsätter att odla bilden av att endast ”forskning i sig” är vad forskning handlar om.

År 1990 kom Lennart Hagerfors bok: Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat. Kanske dags att skriva boken Forskning är det som pågår medan vi sysslar med annat?