Vad är forskares kunskap värd om den inte används?

Är du enspråkig eller flerspråkig? Jag gissar att många läsare först svarar ”enspråkig” eftersom de främst förknippar flerspråkighet med personer som har migrationsbakgrund. Faktum är att det är precis tvärtom: näst intill alla i Sverige talar minst två språk. Många av oss har engelska som andraspråk medan andra har ett annat förstaspråk än svenska. Att vara flerspråkig är … Fortsätt läsa Vad är forskares kunskap värd om den inte används?