Trend mot tuffare karriärvägar

2015-06-30

Karriärvägarna inom akademin är ett återkommande tema i den ständiga problematisering som är Almedalens livsluft. Sveriges Universitetslärarförbund, SULF, tog ett grepp om ämnet genom att anordna ett seminarium på tisdagseftermiddagen med rubriken: Har Sverige den bästa möjliga forskar- och universitetslärarkarriären?

Mats Benner och Hans-Gustaf Ljunggren

Utgångspunkten var Karolinska Institutets nya planer för anställning och befordran. Hans-Gustaf Ljunggren, dekan på KI, berättade att man vill förtydliga systemet och premiera rörlighet. Bland annat genom att införa en sexårig provanställning för forskare.

− Vi vill att man ska utvärderas efter fem år för att se om det fungerar att gå vidare i systemet till en tillsvidareanställning. Alternativt får man föranstalta en avveckling under ordnade former. Då ska man ha ett år på sig, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Bakgrunden till de förändringar KI vill göra är målen man har satt upp om att vara ett världsledande universitet. Man kopierar då till exempel de strukturer som fungerar bra internationellt.

Mats Benner, professor i forskningspolitik i Lund, var positiv till KI:s projekt.

− När KI börjar uppmuntra, stödja OCH deselektera så kan det vara en förebild för andra. Tydliga förväntningar, tydliga villkor och ett transparent system är efterfrågat, säger Mats Benner.

Behovet av förnyade karriärvägar var också ett samtalsämne på Vetenskapsrådets seminarie “Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?”.

− Vi behöver den nationella tydligheten avseende karriärvägar. Ett samarbete över landet. Det är en röra i dag, vittnade Lena Gustafsson, rektor vid Umeå Universitet, om.

Denna nationella tydlighet kan initieras genom signalpolitik från regeringen, men Mats Benner betonar att det är lärosätena själva som måste göra jobbet.

Hör ett samtal med Mats Benner om bland annat möjligheterna att skapa likformade karriärvägar över landet.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter