Samverkan i praktiken

2015-06-30

Om snacket om forskning i Almedalens gränder handlar om samverkan sker den i praktiken lite längre bort från makthavarnas mingel. De nya universiteten och högskolorna ute i landet har i flera fall hittat en väg för samverkan mellan industri och akademi som leder till konkurrenskraftig och lönsam forskning.

Detta ville KK-stiftelsen uppmärksamma med sitt morgonseminarium “De nya universitetens och högskolornas forskning – en bättre nyckel till tillväxt och jobb”. Man presenterade en utvärdering av en satsning på samverkan mellan regionala högskolor och närliggande industri och kunde konstatera att det är framgångsrikt.

Ett praktiskt exempel är samarbetet mellan Blekinge Tekniska Högskola och Telenor. Under de senaste två åren har man tillsammans identifierat nya forskningsområden inom bland annat bearbetning av stora datamängder. Man jobbar ihop och utnyttjar labbresurser hos varandra.

− Samarbetet ger oss den helt nödvändiga möjligheten att rekrytera nya talanger och dessutom får vi mycket hjälp av högskolan i jobbet med kompetensutveckling och utbildning av våra medarbetare, säger Telenors produktchef Martin Petersén.

− Vi ser goda effekter på utbildningen och vår forskning spetsas och blir mer konkurrenskraftig, säger BTH:s rektor Anders Hederstierna.

Just aspekten spetskompetens är något som ständigt återkommer i den forskningspolitiska diskussionen i Almedalen. Ska det lilla landet Sverige kunna hävda sig när en jättevåg av ny forskning mullrar in från Asien krävs det diversifiering. Det gäller att vara bäst på några områden och inte medioker på många. Den tidigare forskningsministern Tobias Krantz, numera på Svenskt Näringsliv, tyckte att de stora lärosätena bör lära av de mindre.

− Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund måste också jobba mer med näringslivet och vi måste se till att ha ett resursfördelningssystem som uppmuntrar detta. Den framtida högskolan kommer att präglas av profilering och specialisering. säger Tobias Krantz.

Kanske kan även näringslivet uppmuntras att satsa mer i samverkan med universitet och högskolor. På ett annat seminarium under dagen berättade Anders Nilsson, professor i kemisk fysik på Stockholms Universitet, om sin tid på Stanford i USA. Hans grundforskning om molekylers beteende finansierades helt av ett företag som tänkte att det kanske skulle kunna vara användbart i framtida bränsleceller – Toyota.