Kollegialiteten under angrepp i Almedalen

2015-07-01

Hur ska insikter och idéer som stöts och blöts i Almedalen omsättas till praktisk utveckling efter semestern? Ja, inte blir det lätt för högskolorna om man tar intryck av diskussionen som Sveriges Universitet och Högskoleförbund, SUHF, anordnade: “Tänk om utvärdering blir högskolans främsta uppgift?

Samtalet kom att handla en hel del om svårigheten att få till stånd förändringar inom lärosätena. Statsvetaren Bo Rothstein satte an tonen genom att hävda att de många utvärderingar som åläggs högskolorna är meningslösa.

– Svårt dysfunktionella institutioner tillåts fortsätta i samma hjulspår trots att utvärdering efter utvärdering visar att det inte fungerar. I USA brakar helvetet löst när någon inte sköter sig. I Sverige händer ingenting. Det är ett etiskt problem. Det är inte de kollegiala organen som ska styra verksamheten. Det är de akademiska ledarna, säger Bo Rothstein.

Han fick visst medhåll av Rolf Höijer som just nu utreder ledningsstrukturerna inom lärosätena.

– Det har framkommit vid våra intervjuer att det finns en spridd uppfattning att kollegiala organ har svårigheter att fatta beslut om att skära och prioritera. Det finns för många personkontakter för att man ska orka med det. Vi anser att linjecheferna ska ha beslutsmandatet, men att det föregås av en beredning i kollegiala organ.

Rolf Höijer menade att det i denna ledningsproblematik finns en del av svaren på varför Sverige inte får maximal utväxling på de resurser vi satsar på forskning. För att råda bot på detta förordade han rekommendationer till lärosätena, inte reglering.

Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson höll med om problemformuleringen och att inriktningen ska vara att stärka ledningarna.

– Vi behöver hitta den här ganska svåra balansen att ha en tydlig målstyrning, men att undvika detaljstyrandet. Det finns inget som styr mer än resurstilldelning, men det är ändå så att vi behöver ha väldigt starka ledningar. För med stor frihet följer stort ansvar och det behövs utrymme att ta det ansvaret, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter